The Council for Non-Governmental Organizations in Malawi

Council for Non-Governmental Organizations in Malawi (CONGOMA) arbetar med en plattform där icke-statliga aktörer kan påverka politiska processer i Malawi. Plattformen erbjuder ett utrymme för reflektion civilsamhällesorganisationer emellan och möjligheter till att effektivisera arbetet.

Civil Society Education Coalition

Civil Society Education Coalition (CSEC) arbetar för att främja allas rätt till utbildning och fungerar som ett komplement till statliga insatser för ett läs-och skrivkunnigt och produktivt land genom informationsdelning, forskning och påverkansarbete. CSEC arbetar också med kapacitetsfrämjande insatser till medlemsorganisationer och andra intressenter.

The centre for Environmental Policy and Advocacy

The centre for Environmental Policy and Advocacy (CEPA) är en institution som förespråkar och främjar hållbar miljö och naturresurshantering med hjälp av gräsrotssamhällets engagemang i politiska processer och lokalpolitisk dialog. Detta genomförs genom att sammanlänka: a) politik och praktik, och b) beslutsfattare och lokala samhällen som påverkas av genomförandet av politiska beslut.

The Centre for Youth Empowerment and Civic Education

I Mangochi arbetar CYECE med 98 olika ungdomsgrupper med ungefär 30 medlemmar i varje grupp. De ökar kunskapen och stärker ungdomarna så att de i sin tur ska kunna kräva bättre hjälp och stöd av samhället. Ofta vill flickor inte utnyttja vissa SRHR-tjänster som preventivmedel, hiv-tester och rådgivning då det fortfarande finns ett stigma i samhället.

Läs mer

Malawi Economic Justice Network

Malawi Economic Justice Network (MEJN) är ett nätverk med över 100 civilsamhällesorganisationer och samarbetspartners, som förespråkar främjandet av folkcentrerad och deltagande ekonomisk styrning i Malawi.

Women’s Legal Resources Centre

I distrikten Balaka och Salima arbetar WOLREC med att förbättra kvinnors förutsättningar för ekonomiskt oberoende. Genom att starta sparlåneklubbar, VSL-grupper (”Village Saving Loans”) där kvinnorna kan bygga upp sitt självförtroende. Genom att få både utbildning och lån har många lyckats starta egna småskaliga och lönsamma företag. Wolrec står för Women’s Legal Resources Centre, vilket på svenska blir Kvinnors Juridiska Resurscenter.

Läs mer

 

Kontaktperson
Steve Tahuna
Landchef Malawi