Congoma

Council for Non-Governmental Organizations in Malawi (Congoma) arbetar med en plattform där icke-statliga aktörer kan påverka politiska processer i Malawi. Plattformen erbjuder ett utrymme för reflektion civilsamhällesorganisationer emellan och möjligheter till att effektivisera arbetet.

CSEC

Civil Society Education Coalition (CSEC) arbetar för att främja allas rätt till utbildning och fungerar som ett komplement till statliga insatser för ett läs-och skrivkunnigt och produktivt land genom informationsdelning, forskning och påverkansarbete. CSEC arbetar också med kapacitetsfrämjande insatser till medlemsorganisationer och andra intressenter.

CYECE

I Mangochi arbetar CYECE med 98 olika ungdomsgrupper med ungefär 30 medlemmar i varje grupp. De ökar kunskapen och stärker ungdomarna så att de i sin tur ska kunna kräva bättre hjälp och stöd av samhället. Ofta vill flickor inte utnyttja vissa SRHR-tjänster som preventivmedel, hiv-tester och rådgivning då det fortfarande finns ett stigma i samhället.

Läs mer

Diwa

Disabled Women in Africa Malawi Chapter (Diwa) är en civilsamhällesorganisation med kontor I Lilongwe, Malawi. Diwa grundades 2009 och arbetar över många tematiska områden med fokus på rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Diwas vision är att funktionsnedsatta kvinnor och flickor från Malawi ska få sina rättigheter tillgodosedda, ha möjligheten att påverka sina egna liv och bli fria all form av diskriminering.

Läs mer

SRGDI

SRGDI, Sustainable Rural Growth Initiative, arbetar i södra Malawi med att hjälpa unga mellan 16-30 år. Landets befolkning är ung, två av tre är under 25 år gamla, och över hälften avslutar inte grundskolan. Det är mycket svårt för ungdomar att skaffa sig ett arbete och en inkomst, särskilt i avlägsna områden som i Chikwawa i sydvästra Malawi.

Läs mer

Wolrec

I distrikten Balaka och Salima arbetar Wolrec med att förbättra kvinnors förutsättningar för ekonomiskt oberoende. Genom att starta sparlåneklubbar, VSL-grupper (”Village Saving Loans”) där kvinnorna kan bygga upp sitt självförtroende. Genom att få både utbildning och lån har många lyckats starta egna småskaliga och lönsamma företag. Wolrec står för Women’s Legal Resources Centre, vilket på svenska blir Kvinnors Juridiska Resurscenter.

Läs mer

 

Kontaktperson
Steve Tahuna
Landchef Malawi