Swaziland (Eswatini*) är ett av Afrikas minsta länder och kontinentens sista kvarvarande absoluta monarki.  All politisk opposition är bannlyst, men sedan 1990-talet finns det de som kräver politiska reformer och demokrati. IM jobbar för att alla medborgare ska kunna påverka situationen i sitt land utan att förlora sin frihet eller riskera sitt liv.

Utmaningar i landet

Klyftan mellan kungafamiljen och befolkningen är djup. I samhällets toppskikt lever man i lyx, medan omkring 70 % av invånarna lever i fattigdom. Som invånare har man mycket lite att säga till om och kan till och med bli bortkörd från sitt hem av kungamakten.

Andra politiska partier är förbjudna och icke-statliga organisationer måste kämpa för att få driva sin verksamhet. Detta gör att problem som hunger, fattigdom och ojämlikhet lämnas olösta och människor får svårt att förändra sin levnadssituation.

IMs arbete

IM började arbeta i Swaziland år 2018 för att stötta personer och organisationer som kämpar för demokratin och civilbefolkningens utrymme att påverka samhället. Med ett starkare civilsamhälle får medborgarna bättre förutsättningar att kräva sina rättigheter, göra sina röster hörda och påverka sin situation.

IM tror på att förändring av samhället blir som bäst när den kommer från invånarna själva. Därför stöttar vi organisationer på plats istället för att göra egna insatser. Läs mer om vårt arbetssätt.


* Vid självständighetsjubileet 19 april 2018 utropade kung Mswati III att landets namn ska vara Eswatini. Det nya namnet är ännu inte vedertaget av det internationella samfundet.

Gavin KhumaloMitt i natten vräktes Gavins familj från sitt hem som revs för att ge plats åt sockerrörsplantage. Tillsammans med FSEJ, vår lokala partner, är vi engagerade i Gavins och flera andra liknande fall.

Fakta om Swaziland
Huvudstad: Mbabane
Antal invånare: ca. 1,4 miljoner
Human Development Index: 144
Källor: UNdata, UNDP
Våra partners i Swaziland hittar du här.

Kontaktperson
Dalitso Kubalasa
Regionchef södra Afrika