Partners Swaziland

Foundation for Socio-Economic Justice (FSEJ)

Sedan 2019 är the Foundation for Socio-Economic Justice FSEJ vår samarbetspartner i Swaziland. Organisationen är en socioekonomisk rättviserörelse som arbetar för att skapa ett demokratiskt samhälle, fritt från hunger, fattigdom, ojämlikhet och maktmissbruk.

Genom att stärka fattiga och utsatta människor så att de kan organisera sig och genom att utbilda dem i vilka rättigheter de har, vill FSEJ mobilisera för en demokratisk utveckling i Swaziland.  En viktig del i det arbetet är att motverka civilsamhällets krympande utrymme, både i Swaziland och i regionen.

FSEJ är även en av IMs regionpartners och samarbetar med Southern Africa Solidarity Network, SAPSN för att motverka det krympande civila utrymmet på regional nivå.