CSPR

CSPR, Civil Society Poverty Reduction, som är en respekterad påverkansaktör som noggrant följer den zambiska regeringens arbete. De arbetar med så kallade skuggrapporter, som betyder att ideella organisationer rapporterar till FN om sin bild av situationen i landet. Skuggrapporterna blir ett alternativ till regeringens officiella rapport. IM stöder deras viktiga påverkansarbete så att regeringen ska leva upp till det de lovar.

NGOCC

NGOCC, NGO Coordinating Council, som är en paraplyorganisation som samlar 104 medlemsorganisationer som fokuserar på kvinnors rättigheter. IM stödjer deras arbete mot barnäktenskap i två av Zambias tio provinser, nära gränsen till Demokratiska republiken Kongo.

Kontaktperson
Dalitso Kubalasa
Regionchef södra Afrika