I skolan sker möten hela tiden och det är viktigt att det finns utrymme för samtal och inkludering.

Att som barn komma ny till ett land medför flera utmaningar. Det är viktigt att barn som kommer till Sverige får en möjlighet att både bearbeta sådant som hänt och aktivt etableras i samhället. Möten med andra än myndighetspersoner är oerhört viktiga, liksom att få träffa barn med liknande upplevelser.

Ett nyanlänt barn i skolåldern behöver dessutom ofta extra stöd för att klara undervisningen. Att möta vuxna med kunskap om svensk skola, och vuxna som har tid att hjälpa och stötta just dig med läxorna, kan bidra till ökad studiemotivation och en känsla av att inte vara ensam.

Skolan har också en viktig roll när det gäller att motverka rasism och fördomar. IM startade projektet Det nya landet med en vision om ett Sverige som är inkluderade och välkomnande. IM har därför tagit fram ett pedagogiskt material inom Det nya landet som är fritt för lärare att använda. Det hittar du här.

Barn i väntan & Barn i start

Barn i väntan & Barn i start är en gruppverksamhet där syftet är att stärka barnen oavsett vilket land de kommer ifrån. Läs mer om verksamheten här.

Läxhjälp

Om du har ett behov av läxhjälp, eller vill bli läxhjälpare så anordnar vi läxhjälpstillfällen på flera ställen i Sverige. Läs mer om läxhjälp här.

På gång: Barn & skola

Bli volontär!