Barn i Väntan (BIV) och Barn i Start (BIS) är en gruppverksamhet för barn och ungdomar som vill lära sig mer om sig själva, om asylprocessen och om hur det är att vara ny i Sverige.

Verksamheten utvecklades i Malmö som ett samarbete mellan Individuell Människohjälp och Svenska Kyrkan, men drivs idag vidare av Svenska Kyrkan.

BIV/BIS är politiskt och religiöst neutralt och kostnadsfritt för familjer att delta i. Fokus ligger på deltagarnas egna känslor och syftet är att stärka barnen oavsett vilket land de kommer att växa upp i.

BIV vänder sig till barn och ungdomar i asylsökande familjer och BIS till barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd i Sverige.