Genom IMs projekt Det nya landet – Startar i skolan vill IM bidra till målet i den svenska skollagen, som säger att alla elever ska få träna sina demokratiska förmågor genom att ”argumentera, lyssna, sätta sig in någon annans perspektiv, visa förståelse och empati, diskutera och debattera” (Skolverket).

I Det nya landet – Startar i skolan erbjuder IM svenska högstadie-, gymnasie- och folkhögskolor ett komplett pedagogiskt material för att underlätta skolornas värdegrundsarbete.

IM har tagit fram ett halv- och ett heldagsupplägg där frågor som fördomar, normer, rasism, integration och bemötande belyses och diskuteras. Som skola kan man välja att genomföra materialet som en halv- eller heldag eller arbeta med materialet under en längre period.

Kontaktperson
Martin Broms
Samordnare RådRum Lund