Duo Stockholm skapar möten mellan nyanlända och etablerade svenskar. Det handlar om en frivillig, social kontakt där båda har intresse av att träffa varandra.

Du som är nyanländ får en ny vän som kan mer om det svenska samhället och som du kan prata svenska med. Du som är etablerad får en vän som är ny i Sverige och får nya perspektiv och lärdomar.
Vi vill skapa förutsättningar för ökad förståelse och ett mer öppet samhälle.

För dig som är med i Duo Stockholm erbjuder vi dig och din Duo-kompis en-två gemensamma aktiviteter varje månad, där du får uppleva Stockholm och träffa ännu fler kontakter. Dessa aktiviteter är gratis.

Duo Stockholms värdegrund är:

  • Allas lika värde
  • Jämställdhet mellan män och kvinnor
  • Integration är en ömsesidig process där både deltagare lär av varandra

Vi vänder oss till dig som antingen är:

  • Nyanländ/utrikesfödd: Du är ny i Sverige och i Europa. Du kan kommunicera på lätt svenska (SFI nivå C eller motsvarande), och vill lära dig mer. Du har uppehållstillstånd och är minst 20 år.
  • Etablerad: Du som har kunskap om det svenska samhället och känner dig bekväm i det svenska språket. Du är minst 20 år.

Vi håller regelbundet informationsmöten.

Just nu behöver vi fler:

  • Kvinnor som är nyanlända/nya i Sverige
  • Män som är etablerade svenskar

Duo Stockholm drivs gemensamt med Individuell människohjälp och Stockholms stad genom samverkansformen Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).

Anmäl dig här!
Kontaktpersoner
Zuraiya Longdewa Boularbah
Projektledare Duo Stockholm