Lokalkontor Stockholm

Vår drivkraft är ett öppet samhälle där människor stärks i mötet med varandra. För oss handlar det om att skapa möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter.

Vår lokal är både kontor för personalen och mötesplats för de verksamheter som IM Stockholms lokalförening driver.

Här kan du läsa mer om lokalföreningen och de volontärverksamheter som de driver.

Facebook: Individuell Människohjälp Stockholm

IMs kontor: Västgötagränd 17, 118 28 Stockholm. Obs! Ingång från Fatbursparken

Växelnummer till IM: 046-32 99 30

Tillgänglighet: Lokalen är tillgänglig för rullstol, även toaletten. Dörren öppnas inifrån av personal. Vi har hörslinga.