Lokalkontor Stockholm

Vi skapar mötesplatser för ömsesidig integration. Vi erbjuder bland annat språkfika, läxhjälp, matchning för att få en kompis och föreningsguidning för ungdomar.

Vår drivkraft är ett öppet samhälle där människor stärks i mötet med varandra. För oss handlar det om att skapa möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter.

Vår lokal är både kontor för personalen och mötesplats för våra verksamheter.

Facebook: Individuell Människohjälp Stockholm

IMs kontor: Västgötagränd 17, 118 28 Stockholm. Obs! Ingång från Fatbursparken

Växelnummer till IM: 046-32 99 30

Tillgänglighet: Lokalen är tillgänglig för rullstol, även toaletten. Dörren öppnas inifrån av personal. Vi har hörslinga.