Lokalkontor Vrigstad

Vi arbetar med social och ekonomisk inkludering för människor som är nya i Sverige. Vi erbjuder språkträning och arbetsträning i anpassad miljö. Vi har också program för jämställdhet, samt program för entreprenörskap för nyanlända.

Vår drivkraft är ett öppet samhälle där demokrati och jämlikhet råder. För oss handlar det om att skapa förutsättningar för social och ekonomisk inkludering samt en jämställdhet där kvinnor inte bara deltar i samhället på lika villkor, utan också likvärdigt är med och aktivt påverkar samhällsutvecklingen framåt.

Facebook: imsmaland
Instagram: @imsmaland

Vrigstadgården, Tegnérvägen 8, 576 97 Vrigstad
0382-307 95