Att delta i en förening är ett sätt att delta i samhället. Men många ungdomar som är nyanlända har en lång väg in i föreningslivet.

Move it och Aktiv fritid stöttar ungdomar att hitta en fritidsaktivitet, till exempel en förening att engagera sig i eller en idrottsklubb. Volontärer hjälper till att hitta något kul att göra och följer med dit och visar hur det fungerar.

Målet är att du som nyanländ ska hitta en fritidsaktivitet som du vill fortsätta med. Som volontär får du flerfaldigt tillbaka av den tid du ger, nya erfarenheter och nya kontakter.

Parallellt jobbar IM med att göra föreningslivet mer inkluderande genom utbildningar och påverkansinsatser.

Hitta du inte några aktiviteter inom området Fritid på din ort så hör gärna av dig så kanske vi kan hjälpa dig att dra igång där du är. Du hittar alla våra aktiviteter på volontärssidan.