Rådrum har tidigare varit ett samarbete mellan flera olika parter, men drivs sedan sommaren 2019 enbart av IM.

I Rådrums arbetsgrupp ingår: