Appropriate Technology India

I Uttarakhand’s Chamoli arbetar vi med vår partner Appropriate Technology, ATI, för att stärka kvinnor ekonomiskt, genom att förändra deras livsuppehälle och främja deras rättigheter. Vårt arbete är inriktat på att bilda och stärka självhjälpsgrupper, att göra mejeriföretag kommersiellt gångbara för kvinnor som bor i bergen, etablera ekonomiska samarbeten och trygga kvinnors rätt till vård.

Kiran Society

Tillsammans med vår partner Kiran Society främjar vi inkluderande undervisning i delstaterna Uttar Pradesh och Bihar, genom att hjälpa barn med funktionsnedsättningar och marginaliserade flickor att gå i skolan. Vi hjälper även föräldrar till barn med funktionsnedsättningar att förstå vilka utbildnings- och rehabiliteringsbehov deras barn har. För att främja inkluderande undervisning arbetar vi med skolor, utbildningsaktörer och representanter från hälso- och sjukvården.

Mountain Children’s Foundation (MCF)

Mountain Children’s Foundation (MCF) arbetar i bergssamhällen i Uttarakhand. Där förblir många byar resurssvaga och kämpar med sociala och ekonomiska svårigheter som migration, fattigdom och brist på utbildning. MCF arbetar brett med frågor som barns rättigheter, barns deltagande och skydd av barn. Barns hälsa, tillgång till sanitära faciliteter, katastrofberedskap, gott styrelseskick, utbildning och mer.

Läs mer

Maximising Employment to Serve the Handicapped, Mesh

Mesh (Maximising Employment to Serve the Handicapped) är en indisk icke-statlig organisation som använder handel för att rehabilitera personer med funktionsnedsättningar och människor som drabbats av spetälska. Mesh är medlem i World Fair Trade Organisation och säljer rättvisemärkta produkter runtom i världen.

Läs mer

MVDA

Mount Valley Development Association (MVDA) är en gräsrotsorganisation som arbetar med samhällen som ligger i bergsområden i delstaten Uttarakhand i Indien. Dåliga ekonomiska förhållanden och en långsam utveckling i området Bhilangana under tidigt 1990-tal fick MVDA att börja arbeta för områdets utveckling. MVDA har ett rättighetsbaserat arbetssätt och har lyckats mobilisera samhällen och kampanja mot bristfällande statliga utvecklingsinitiativ i regionen.

Läs mer

Social and Resource Development Fund (Central Tibetan Administration)

Våra verksamheter med Social and Resource Development Fund, SARD, syftar till att minska marginalisering och exkludering av tibetanska flyktingar i Indien, med fokus på yrkesutbildning, företagande och karriärvägledning. Vårt fokus på ekonomisk försörjning har som målsättning att öka företagandet och sysselsättningen bland kvinnor, män och ungdomar.

Sarba Shanti Ayog, Sasha

Sarba Shanti Ayog är en utvecklingsorganisation som är knuten till Sasha, en banbrytande Fair Trade-organisation i Indien, som i över ett decennium har jobbat intensivt med marknads- och företagsutveckling i den informella hantverkssektorn. Organisationen har jobbat med mer än hundra hantverkare från olika delar av Indien och skapat nätverk där deras kompetens och kreativitet blir erkända.

The Himalaya Trust (THT)

The Himalaya Trust, THT är en civilsamhällesaktör som grundades 1993 med fokus på att stärka gräsrotsrörelser som jobbar för att skydda naturresurser i Indiens bergsområden. Organisationen stärker ursprungsbefolkningars kunskap om hur man lever hållbart i den sköra bergsmiljöer.

Läs mer

 

IMs verksamhet i Indien
IM har arbetat i Indien sedan 1960-talet. I början låg störst fokus på att bistå tibetanska flyktinggrupper genom att bygga upp nödvändig infrastruktur, bygga skolor och implementera hälsoprogram. Under årens lopp har fokus skiftat, och IM har fördjupat sitt arbete med att stärka marginaliserade kvinnor och barns möjligheter till försörjning och utbildning.