Hoppa till innehåll

Mikrofon av förstörda vapen ska stärka röster mot våld

Stefan Löfven håller upp mikrofon. Sipris samtalsscen syns i bakgrunden,
Kategorier:

På fredsinstitutet Sipris konferens i Stockholm 6–8 maj presenterade IM en innovation: en mikrofon gjord av beslagtagna illegala vapen.
Mikrofonen är ett samarbete mellan ungdomar från vapenvåldsdrabbade områden i Philadelphia, USA, och IM:s initiativ Humanium Metal.

Fredsforskningsinstitutet Sipris konferens 2024 kändes som en lämplig premiärplats för en stolt IM-nyhet: en mikrofon gjord av fredsmetallen Humanium Metal.

På konferensen deltog beslutsfattare, internationella organisationer och representanter för civilsamhället, däribland IM och Humanium Metal. 

Mikrofonen ska stärka vapendrabbades röster och verka för Globala målet 16: fredliga och inkluderande samhällen. Mikrofonen visar också hur man på ett innovativt sätt kan förvandla något djupt destruktivt till något konstruktivt.

Idé av elever i ett utsatt samhälle

Idén till fredsmikrofonen föddes för snart två år sedan – utifrån den starka oro för vapenvåld som elever på The Workshop School i Philadelphia, USA, kände. Idag är vapenvåld den främsta orsaken till att unga i USA dör, och ungdomarna vid The Workshop School ville göra något konkret mot det utbredda vapenvåldet i deras omgivning och lokalsamhälle.

Under en fritidsklubb där eleverna diskuterade rasism, fängelsesystemet och vapenvåld fick de kännedom om IM:s initiativ Humanium Metal. De inspirerades av idén att omvandla olagliga vapen till meningsfulla produkter.
Väl utrustade med fredsmetallen, och med kunskaper och en stark motivation, påbörjade eleverna ett projekt. Tillsammans med sina lärare designade de en mikrofon i Humanium Metal. En fredsmikrofon för att öka medvetenheten om det globala vapenvåldet.
De fick också stöd av organisationen Hip-hop Loves Foundation och senare Sandviks 3D-avdelning.
Idag finns det tre Humanium Metal-mikrofoner: i Sverige, USA och Brasilien.

Samarbete skapar nya idéer 

IM och Humanium Metal hoppas nu att mikrofonerna gör att fler kan berätta om det globala vapenvåldet och arbeta mot och överrösta de som stödjer våld och vapen.

– Ingenting skulle göra Humanium Metal-teamet och skaparna gladare än att kunna stärka så många röster som möjligt, säger Alev Karaduman som jobbar med Humanium Metal.

Kollegan Yusuf Tolosa tillägger: 

– Ett fokus på Siprikonferensen är ”Att bygga förtroende i en delad värld”. Det är precis vad vi gör med mikrofonen. Vi behöver lyssna på varandra och engagera oss i öppna samtal för att skapa positiv samhällsförändring. 

Humanium Metal och IM hade en monter på konferensen. Ett mål var att inspirera andra organisationer att använda fredsmikrofon för att sprida budskap mot vapenvåld.

Alev Karaduman fortsätter: 
– Mikrofonen är också ett bevis på vad som kan uppnås när unga människor samarbetar med civilsamhällets organisationer. Och vad som kan uppnås när man arbetar konstruktivt för en värld där fred och frihet från våld är norm – inte undantag.

Text: Amanda Pietersen
Foto: Alev Karaduman/IM
Bildtext: Sipris styrelseordförande Stefan Löfven med Humanium Metal-mikrofonen på Stockholm forum for peace and development 2024.

Fakta Sipri:
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Stockholm International Peace Research Institute) tillhandahåller data, analys och rekommendationer om väpnade konflikter, militärutgifter och vapenhandel samt om nedrustning och rustningskontroll.
Varje år arrangerar institutet ett antal workshops, konferenser, seminarier och föreläsningar. Stockholm Forum on Peace and Development som i år ägde rum 6–8 maj är en av de största konferenserna.
Sipri grundades av Tage Erlander och Alva Myrdal.

Fredsmikrofonen på bild.
Mikrofonen är gjord av IM:s fredsmetall Humanium Metal.

Av: Amanda Pietersen