Hoppa till innehåll

Om oss

IM, Individuell Människohjälp, är en idéburen, obunden medlemsorganisation som arbetar globalt i samarbete med lokala aktörer, för en jämlik och medmänsklig värld. Vi kämpar för en värld där människor av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. I vårt arbete utgår vi ifrån de mänskliga rättigheterna, en hållbar värld och tar avstånd från all form av diskriminering.

Allas lika värde och rättigheter

IM försvarar alltid principen om alla människors lika värde och rättigheter och tror på människors inneboende kraft att förändra sin situation. IM:s värdegrund utgår från ordet medmänsklighet och betonar relationen mellan människor, att mötas i respekt, med intresse och nyfikenhet.

Vår historia

Historien om en ung kvinnas mod

IM grundades av den unga kvinnan Britta Holmström 1938  som en reaktion mot tidens förtryck, förföljelser och omfattande brott mot människors rättigheter. Den 1 oktober, samma dag som Hitlers trupper gick in i Tjeckoslovakien, fick hon en vision som drev henne att lämna tryggheten i Sverige och ge sig ut i kamp för alla människors lika värde och rättigheter.

Läs mer

Vår organisation

Vi är en demokratisk organisation

Årsmötet är vårt högsta beslutande organ. Som organisation är vi uppdelade i lokalföreningar från norr till söder. IM leds av den nationella styrelsen som väljs av medlemmarna på det nationella årsmötet.

Läs mer

Din gåva

Tryggt givande

Som givare är du viktig för oss och vi är måna om ditt förtroende. Här kan du läsa om vad dina pengar går till och hur vi ser till att de gör skillnad i världen. Vi har ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll för att vi uppfyller deras högt ställda krav och kriterier på hur insamling ska skötas.

Hur vi använder pengarna

Skicka in klagomål

Vi välkomnar åsikter i form av klagomål och visselblåsning.

Berit Söderströms Stiftelse

Berit Söderströms stiftelse delar ut bidrag till personer med fysiska funktionsnedsättningar/rörelsehinder.

Mer om vår verksamhet

Här kan du läsa IM:s verksamhetsberättelse och årsredovisning.

IM-priset

Varje år delar IM ut ett pris till Britta Holmströms minne.

Giva Sveriges kvalitetskod

IM följer Giva Sveriges kvalitetskod som är insamlingsbranschens självregleringsinstrument.

Integritetspolicy

I IM:s integritetspolicy kan du läsa hur vi hanterar och använder dina personuppgifter.