Hoppa till innehåll

En kvinnas mod

Vår organisation är resultatet av den unga Britta Holmströms mod, handlingskraft och rättspatos. 1938 fick hon som 27-årig småbarnsmamma en vision om hur hon skulle kunna hjälpa människor på flykt undan kriget i Europa. Tack vare att hon vågade tro på den – finns vi idag.

Hur det började

När IM grundades av Britta Holmström 1938 var det som en reaktion mot den tidens förtryck, förföljelser och omfattande brott mot mänskliga rättigheter. Den 1 oktober, samma dag som Hitlers trupper gick in i Tjeckoslovakien, fick hon en vision som drev henne att lämna tryggheten i Sverige och ge sig ut i kamp för alla människors lika värde och rättigheter.

Hela människans behov
Den apati hon mötte bland kvinnorna i ett flyktingläger i Prag blev utgångspunkten för den hållning som fortfarande kännetecknar IM – att se hela människan med alla hennes behov. Mat, medicin och kläder räcker inte för att stärka människors handlingskraft och framtidstro. Att bli sedd som individ, känna delaktighet och att ha något att sysselsätta sig med är minst lika betydelsefullt.

Religionsfrihet en grundläggande princip
IM:s strävan var tidigt att motverka de repressiva och totalitära ideologierna som växt sig starka i den tidens Europa – nazism, fascism och stalinism – och att ge stöd åt de stora flyktinggrupper som fanns i Europa under och efter kriget; en strävan som alltjämt präglar IM:s arbete. Mot de totalitära ideologiernas förtryck och exkluderande idévärld betonade IM istället varje människas enskilda värde. Fastän IM:s grundare var djupt troende kristen, och organisationens identitet från början var trosbaserad, syftade arbetet aldrig till omvändelse till kristendomen. Religionsfrihet har alltid varit, och är fortfarande, en vägledande princip inom IM.

Vår historia

1930-talet

Samma dag som Hitlers trupper gick in i Tjeckoslovakien fick Britta Holmström sin vision om hjälp till de krigsdrabbade i Europa. Organisationen med namnet Praghjälpen föds den 1 oktober 1938. Ett år senare byter organisationen namn till Inomeuropeisk Mission, IM. På bilden syns IM:s första styrelse.

1940-talet

Den gamla prästgården i Vrigstad ställs till IM:s förfogande 1945 och polska krigsflyktingar erbjuds en fristad. 1946 inleds biståndsarbete i Wrzeszcz i Polen och 1947 invigs Schwedenheim i Hannover. Axelklaffarna på bilden tillhörde Britta Holmström och finns idag att se på Kulturen i Lund.

1950-talet

IM startar verksamhet för flyktingar i Barack 8 i Österrike. På bilden syns en barntransport till Sverige från Österrike. Britta Holmström satt under en period i riksdagen för Folkpartiet och var även ledamot under två kyrkomöten då hon motionerade för att kvinnor skulle få bli präster.

1960-talet

IM tar emot tolv unga tibetanskor på Strand och ett långt samarbete med tibetaner i exil inleds. IM:s styrelse beslutar att inleda biståndsarbete i Mellanöstern, Sydasien, Afrika och Centralamerika. Organisationen byter namn till IM, Individuell Människohjälp.

1970-talet

IM etablerar kontor i Indien. Först i Dehli men efter en kort tid flyttar kontoret till Dehradun där det finns än idag. Inledningsvis handlade IM:s arbete i Indien enbart om stöd till tibetaner i exil.

1980-talet

IM startar biståndsprojekt i Zimbabwe. Organisationen instiftar IM-priset 1988. Sedan dess delas det ut årligen till personer, inom eller utom Sverige, som kämpat för de mänskliga rättigheterna, mot våld, förtryck eller rasism.

1990-talet

IM inleder arbete i Rumänien och El Salvador. 1992 avlider IM:s grundare Britta Holmström. Lunds kommun uppkallar en gata till hennes minne 1997 – Britta Holmströms gata.

2000-talet

IM startar verksamhet i Moldavien och Malawi. 2008 öppnar IM kontor i Kathmandu, Nepal efter att tidigare ha administrerat stöd till och samarbete med organisationer i Nepal från kontoret i Indien.

2010-tal

Under hösten 2015 engagerade sig många när människor sökte sig till Sverige undan krig och våldsamheter. Tusentals anslöt sig till vårt upprop Det nya landet. IM blev också Sida-partner och startade fredsprojektet Humanium Metal by IM.

En vision som leder oss in i framtiden

IM samarbetar i dag med partners i femton länder i sex områden i världen. Klimatförändringar, väpnade konflikter och krympande demokratier gör arbetet för en medmänsklig och rättvis värld viktigare än någonsin.

Det här gör vi