Vi bekämpar fattigdom och utanförskap

IM är en biståndsorganisation som kämpar för en medmänsklig värld fri från fattigdom och utanförskap. Tillsammans med samarbetspartners arbetar vi för jämlika och demokratiska samhällen där alla kan ta del av sina rättigheter och där ingen lämnas utanför. Vi är övertygade om att människor av egen kraft kan skapa förändring om de har rätt förutsättningar. Vårt arbete sker på alla nivåer i samhället för att skapa socialt, ekonomiskt och klimatmässigt hållbara lösningar. Arbetet syftar också till att uppfylla flera av de Globala målen.

Bistånd

På global nivå arbetar IM med långsiktigt utvecklingssamarbete med syftet att bekämpa fattigdom och utanförskap. Det sker bland annat genom att stärka människor både ekonomiskt och socialt, men också genom att verka för starka civilsamhällen där människor kan göra sina röster hörda.

Integration

I Sverige arbetar IM för de mänskliga rättigheterna med särskilt fokus på integration. Vårt mål är att människor som är nya i Sverige ska kunna inkluderas i samhället, både socialt och ekonomiskt och utan att mötas av rasism eller diskriminering. Vi arbetar också för ett mjukare samhällsklimat byggt på förståelse och respekt.

Här finns vi

IM samarbetar med partners i femton länder i sex områden i världen. Här hittar du mer information om vårt arbete i alla länderna.

Hur vi arbetar

Partnersamarbeten utgör grunden för IMs arbete. När vi är på plats och samarbetar med lokala aktörer i våra verksamhetsländer kan vårt arbete på allvar utgå från befolkningens egna förutsättningar och rättigheter.