Hoppa till innehåll

Social rättvisa

I en värld där ojämlikheten fördjupas och orättvisorna blir allt mer uppenbara, står IM fast i vår övertygelse om att en rättvis och medmänsklig värld är möjlig. IM utgår från ett grundläggande åtagande kring social rättvisa, som utgör en av hörnstenarna i vår vision. Detta innebär att arbeta för demokratiska samhällen där mänskliga rättigheter inte bara respekteras utan också främjas, och där mångfald inte bara accepteras utan också omfamnas.

Vårt uppdrag och vision

Genom att synliggöra och bekämpa fattigdom och utanförskap, strävar IM efter att omfördela makt och resurser på ett sätt som möjliggör för de mest marginaliserade och utsatta i samhället att ta plats i beslutsprocesser som rör deras liv. Vi tror på kraften hos varje individ att bidra till förändring, och när vi samarbetar, kan vi övervinna de strukturella hinder som upprätthåller orättvisor.

IMs arbete är såväl feministiskt som antirasistiskt. Det betyder att vi ser hur strukturella orättvisor, diskriminering och ojämlik fördelning av makt och resurser utgör ett hinder för utveckling och försvårar förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. Vi vill förändra detta genom vårt arbete och genom att ta ställning och påverka makthavare och beslutsfattare.

Fyra personer i förgrunden, konst på väggarna i bakgrunden.

Både hopp och utmaningar för hbtqi-personer i Nepal

Rätten att älska den man vill har stärkts i Nepal – känt som Sydasiens mest queervänliga land. Men fler steg återstår och det tar tid att ändra värderingar. Aliz Ghimire använder konst för att lyfta hbtqi-rättigheter: ”Folk kramade mig och grät när de såg mina designarbeten, för de kände igen sig. Det var en stolt stund för mig.

Läs artikel

Social rättvisa i fokus

Social rättvisa är grunden för ett hållbart och inkluderande samhälle. Det betyder att bekämpa diskriminering, rasism, sexism, och andra former av orättvisor som hindrar människor från att leva fullt ut. För IM innebär detta att:

Främja mänskliga rättigheter: Alla våra insatser och partnerskap ska bidra till att stärka och främja mänskliga rättigheter globalt.
Kämpa mot diskriminering: Vi arbetar aktivt mot alla former av diskriminering och strävar efter att bygga samhällen där alla känner sig välkomna och värderade.
Omfamna mångfald: Vi ser mångfald som en styrka och arbetar för att alla ska ha möjligheten att bidra till, och delta i samhället, fullt ut.

Våra löften och åtaganden

För att uppnå våra mål har IM formulerat fyra löften som kommer att vägleda vårt arbete under de kommande fem åren:

1. Att fokusera på de områden där social, ekonomisk, och klimaträttvisa överlappar, för att adressera de sammankopplade utmaningarna på ett holistiskt sätt.
2. Att vara en verklig allierad genom att samarbeta nära med de som traditionellt sett har förbisetts, inklusive ungdomar och kvinnogrupper.
3. Att främja samarbete och bygga starka partnerskap för att tillsammans arbeta mot en mer rättvis värld.
4. Att utvecklas som organisation för att bättre spegla de samhällen vi tjänar och de mål vi strävar efter.

Kvinna sitter och syr med en svart Singer symanskin

Vi kämpar för rättvisa

Social rättvisa är inte bara en dröm; det är en väg framåt som kräver mod, engagemang, och samarbete. Genom våra gemensamma insatser kan vi skapa en värld där alla har lika möjligheter att leva, växa och bidra. Vi inbjuder dig att gå med oss i denna rörelse, att tillsammans arbeta för en rättvis och medmänsklig värld. Din röst, ditt engagemang, och din handling gör skillnad. Tillsammans är vi en oövervinnelig kraft för förändring.

Bli månadsgivare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med IM:s nyhetsbrev! Registrera din e-postadress så får du vårt regelbundna nyhetsbrev med uppdateringar från våra verksamheter runt om i världen. Via nyhetsbrevet får du också inbjudningar till kurser och evenemang som vi anordnar.

Registrera dig