Hoppa till innehåll

Klimaträttvisa

Klimatkrisen slår hårdast mot de allra fattigaste i världen – de människor som har bidragit minst till klimatförändringen, men som nu är mest utsatta för dess konsekvenser.

Vårt uppdrag och vision

IM bekämpar fattigdom och utanförskap för de som lever i störst utsatthet i världen. Ett sätt att göra detta är genom att främja klimaträttvisa. Vi arbetar för att de rika länderna ska ta ansvar för att minska utsläpp och stödja omställningen för fattigare länder.

Klimaträttvisa i fokus

Klimatkrisen drabbar redan utsatta grupper hårdast, vilket förstärker ojämlikhet och ojämställdhet. Kvinnor, barn och minoriteter drabbas särskilt hårt av klimatförändringarnas konsekvenser, vilket kan leda till ökad fattigdom, barnäktenskap och avbruten skolgång. När tillgång till mat, vatten och naturresurser hotas skapas social oro och konflikter och på sikt är klimatkrisen ett hot mot demokrati och mänskliga rättigheter.

Motståndskraft mot ett förändrat klimat

María Estela Puác bor med sin man Juan Fermín i det lilla samhället Chuculjuyup nära Totonicapán i Guatemala. Tillsammans företräder de det jordbruk som är samhällets livsnerv och utgör hjärtat av det arv som vandrat vidare genom generationer

Läs mer här

Våra löften och åtaganden

Vi kämpar för klimaträttvisa genom att stödja omställningen i de mest drabbade områdena samt genom att minska vår egen negativa miljöpåverkan. Vi arbetar för ekonomisk rättvisa och jämlikhet för alla, oavsett kön, ålder eller etnicitet.

Klimatkrisen förstärker fattigdom och utanförskap för de redan mest utsatta i världen. Det är därför viktigt att arbeta för klimaträttvisa och ekonomisk rättvisa för att minska konsekvenserna av klimatförändringarna och skydda de som drabbas hårdast. Det är ett gemensamt ansvar att stödja omställningen och minska ojämlikheten i världen.

Kärnan i IM:s klimatarbete handlar om att öka människors motståndskraft mot klimatförändringar och naturkatastrofer. Här är några exempel:

Diversifiering av inkomster: Extremväder gör att skördar slår fel och nya skadeinsekter får nya livsförutsättningar. Människor förlorar den mat som skulle hålla familjerna vid liv under året och inkomsterna från försäljning av överskott går förlorad. IM motverkar detta genom att stötta människorna att ställa om sina verksamheter – exempelvis genom att ge ekonomiskt bidrag och teknisk kunskap för att kunna starta gris-, get- eller kycklinguppfödning eller genom att hitta alternativa grödor som klarar de nya förutsättningarna vad gäller klimat och insektsangrepp.

Satsningar på inhemsk matproduktion för att garantera rätten till mat. IM stöttar småskaliga bönder, bland annat genom att skapa förutsättningar för kvinnliga jordbrukare att organisera sig, så att de kan producera livsmedel som täcker lokala behov. 

Trädplanteringar – vilket minskar sårbarheten mot klimatförändringarnas effekter. Träd kan bland annat skydda odlingar mot torka och skyfall.

Hitta alternativ till storskaliga, industriella odlingar där endast en gröda odlas och där kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel måste används i stor utsträckning. Det kan handla om att driva småskaliga jordbruk enligt traditionella metoder, baserat på lokala förutsättningar och kretsloppstänkande.

Marken under våra fötter

Den späda kvinnan tar några försiktiga steg över de vassa stenarna. Hennes färgstarka sari lyser i solen där hon står framför hålet som ser ut att leda rakt in i jordens inre. Hon tar sin hink i ena handen, kliver försiktigt ner och försvinner in i mörkret för att samla kolbitar. Det är en livsfarlig handling som kvinnorna i Hesagar har upprepat tusentals gånger

Läs mer här

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med IM:s nyhetsbrev! Registrera din e-postadress så får du vårt regelbundna nyhetsbrev med uppdateringar från våra verksamheter runt om i världen. Via nyhetsbrevet får du också inbjudningar till kurser och evenemang som vi anordnar.

Registrera dig