Hoppa till innehåll

Vägen ut ur fattigdom

Tillsammans med gräsrotsorganisationer och lokala partners arbetar vi för att människor, främst kvinnor och ungdomar, ska kunna ta sig ur fattigdom. Det gör vi bland annat genom att organisera sparlånegrupper, utbilda kvinnor om sina rättigheter, arbeta för hållbara jordbruk och stötta fair trade-producenter. En viktig del i arbetet är att bygga upp kunskap så att arbetet kan leva vidare.

Sparlånegruppen förändrade Marthas liv

”För fyra år sedan gick jag med i en sparlånegrupp. Med pengarna jag lånade köpte jag mark och byggde en bevattningsanläggning. Nu odlar jag tomater, bönor, majs och bomull och säljer på marknaden. Jag har byggt ett hus och försörjer min familj.”

Martha Bikey, Malawi

Vad är fattigdom?

I det Globala målet 1 – Ingen fattigdom har FNs medlemsländer förbundit sig till att bekämpa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv. Detta är också ett av IM:s allra främsta uppdrag.

De flesta förknippar fattigdom med brist på pengar, men den innefattar även brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Detta kallas för multidimensionell fattigdom. Idag lever hela 1,3 miljarder människor i världen i sådan fattigdom. Hälften av dem är under 18 år. Till följd av coronakrisen riskerar ytterligare en halv miljard att hamna i fattigdom varnar FN.

Orsaker till fattigdom

De bakomliggande orsakerna till fattigdom är komplexa och kan skilja sig från land till land. Men tittar vi på några av världens fattigaste länder finns det ett mönster – låga löner, hög arbetslöshet, underutvecklad infrastruktur och samhällsservice. Ofta finns också krig med i bilden.

Vad gör IM för att bekämpa fattigdom?

Vi är övertygande om att människor har en inneboende förmåga att kunna påverka sin situation. Och när flera går ihop och organiserar sig kan de driva på för att skapa hållbar samhällsförändring.

De insatser vi gör tillsammans med våra partners handlar om att stärka individer och grupper av människor så att de kan ta egna initiativ. Här är några konkreta exempel.

  • Sparlånegrupper

Flera av våra partnerorganisationer i olika länder organiserar sparlånegrupper där familjer som lever i fattigdom kan delta i utbildningar och få mindre lån som startkapital för att starta verksamheter. Så snart de börjar få en inkomst kan de betala tillbaka lånet och starta ett eget sparande. Sedan kan de ta ett nytt lån för att utöka verksamheten. Med inkomsterna kan familjerna försörja sig och barnen skickas till skolan.

  • Hållbara jordbruk

Genom att ställa om jordbruk till hållbar odling och större inhemsk matproduktion får samhällen bättre förutsättningar för att klara kriser. I olika projekt får småskaliga bönder stöd och utbildning för att börja odla nya, motståndskraftiga grödor och för att installera hållbara bevattningssystem. Med större skördar och bättre avkastning får familjer möjlighet att ta sig ur fattigdom och vara bättre rustade inför klimatförändringar.

  • Fair trade

Fair trade är ett handelssamarbete som bygger på respekt för mänskliga rättigheter och miljö. IM bidrar med både finansiellt stöd och kapacitetsstärkande insatser – som fortbildning och produktutveckling –till en rad fair trade-organisationer i olika världsdelar. På så sätt får organisationerna möjlighet att växa och utvecklas på ett hållbart sätt och tiotusentals människor, främst kvinnor, får möjlighet att försörja sig och stärka sin roll i samhället.

  • Påverkansarbete

Kampen mot fattigdom måste även bedrivas på institutionell nivå. I de länder vi är verksamma samarbetar vi med lokala och regionala organisationer som bedriver påverkansarbete mot myndigheter och beslutsfattare. De lyfter och synliggör problem och orättvisor och driver på för förändring i lagstiftning och politik.

Fakta om fattigdom

  • 10% av världens befolkning lever i extrem fattigdom (under 1.90 USD/dag).
  • Länder söder om Afrika har den högsta andelen fattiga.
  • Fattigdom är mest utbredd på landsbygden.

Källor: Världsbanken, Unicef, UNDP