Hoppa till innehåll

Var vi finns

IM agerar tillsammans med samarbetspartners över hela världen. Vår verksamhet utgår från Lund och vi har flera lokala kontor i Sverige. Här finns även våra lokalföreningar och medlemmar. I Sverige, liksom i de andra delarna av världen där vi bedriver verksamhet, arbetar vi tillsammans med lokala, nationella och regionala aktörer. Detta gör att vi på bästa sätt kan arbeta utifrån de behov och förutsättningar som finns.

Centralamerika

El Salvador

I El Salvador arbetar vi för kvinnors rätt till sina egna kroppar, bland annat genom att sprida kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och att motarbeta den stränga abortlagstiftningen. Landet är även utgångspunkt för initiativet Humanium Metal by IM där nedsmälta illegala vapen smälts ner till ny bruksmetall. Intäkterna går tillbaka till individer och samhällen som drabbats av väpnat våld och initiativet är också en plattform för en global antivåldsrörelse.

Centralamerika

Guatemala

I Guatemala arbetar vi för att utsatta människor ska ha möjlighet att organisera sig och se till att makthavare tar hänsyn till deras perspektiv. Vi samarbetar med organisationer och partners som jobbar för kvinnors försörjning, för flickors möjlighet att gå i skola istället för att gifta sig, för HBTQ-personers rättigheter och för att stärka urfolks rätt till land. Vi stöttar även människor med funktionsnedsättning till självständighet och bättre levnadsvillkor.

Mellanöstern

Jordanien

I Jordanien samarbetar IM med organisationer och nätverk som kämpar för att öka möjligheterna för kvinnor och ungdomar med funktionsnedsättningar att hävda sina ekonomiska, sociala och politiska rättigheter. Alla ska ha rätt att kunna försörja sig, få vård och delta i samhället. IM samverkar också med nationella och lokala civilsamhällesorganisationer för att garantera medborgarnas utrymme och för att stärka den demokratiska utvecklingen.

Mellanöstern

Palestina

Ungdomar utgör cirka 33 procent av Palestinas befolkning. Som ett resultat av Israels långvariga ockupation och interna uppdelningar är ungdomars liv präglat av våld och förtryck. IM försöker möta de här utmaningarna genom att ge unga möjlighet att själva agera för förändring och därmed bygga ett starkt civilsamhälle där alla är socialt och ekonomiskt inkluderade. Detta är också ett sätt att motverka den strikta övervakning som gör det svårt för demokratiska krafter att verka i landet.

Sydasien

Indien

I Indien arbetar IM bland annat med att stödja småskaliga inkomstgenererande projekt och fair trade-verksamhet. Vi jobbar också för att stärka kvinnors rättigheter och möjligheter att delta i beslutsfattande. Vi ser att utrymmet för människor att mobilisera sig och engagera sig för sina rättigheter krymper och därför består en viktig del av vårt arbete i att stärka gräsrotsorganisationer för att främja ett demokratiskt och levande civilsamhälle.

Sydasien

Nepal

I Nepal är barnäktenskap och tidiga graviditeter vanliga, särskilt på landsbygden eftersom fattigdomen är utbredd här. IM arbetar därför för att flickor och kvinnor ska få makten över sina kroppar och sina liv. Vi arbetar också med inkomstgenererande verksamhet, exempelvis sparlånegrupper och utbildar ungdomar för att öka deras chanser att få jobb. I vårt samarbete med gräsrotsorganisationer bidrar vi med kunskap och nätverk för att stärka det demokratiska utvecklingsarbetet.

Södra Afrika

Malawi

För att stärka flickors och kvinnors ställning och förhindra barnäktenskap i Malawi satsar IM på flickors utbildning och kvinnors försörjning. Flera av IMs partners arbetar med bykommittéer och föräldra- och ungdomsgrupper för att sprida kunskap om barns och kvinnors rättigheter och om hur skadliga traditioner, som initiationsriter, är dåliga för hela samhället.

Södra Afrika

Zimbabwe

I Zimbabwe arbetar IM tillsammans med partners för att unga människor ska få kunskap om sina kroppar, om sina rättigheter och om vikten av utbildning. Vi arbetar för att kvinnor ska ha möjlighet att försörja sig själva, trots att fördomar och förlegade strukturer gör det svårt. Stort fokus ligger också på barn med funktionsnedsättningar och deras familjer.

Östra Europa

Moldavien

IMs arbete i Moldavien är inriktat på människor med funktionsnedsättningar och på ungdomar i utanförskap. Vi samarbetar med lokala organisationer med bas på landsbygden och i mindre städer för att på såväl individuell och samhällelig som strukturell nivå åstadkomma hållbar förändring som gör Moldavien till ett land för alla, oavsett funktionsvariation.

Östra Europa

Ukraina

I Ukraina fokuserar IM på att inkludera personer med funktionsnedsättning i samhället, både ekonomiskt och socialt. Denna grupp är en av de mest utsatta grupper i Ukraina där en rädsla och oförståelse präglar samhället. Civilsamhället i Ukraina är svagt och IM arbetar därför för att stötta civilsamhällesorganisationer i landet. Ett starkt civilsamhälle kan skapa samhällsförändringar. Tillsammans med våra partnerorganisationer arbetar vi för att människor i Ukraina ska kunna kräva sina egna rättigheter.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med IM:s nyhetsbrev! Registrera din e-postadress så får du vårt regelbundna nyhetsbrev med uppdateringar från våra verksamheter runt om i världen. Via nyhetsbrevet får du också inbjudningar till kurser och evenemang som vi anordnar.

Registrera dig