Hoppa till innehåll

Antirasism

På IM:s årsmöte 2014 beslutade medlemmarna att IM ska vara en antirasistisk organisation. Kortfattat innebär det att vi aktivt ska bekämpa rasism i allt vårt arbete. 

Vad vi menar med antirasism

Hos oss innebär antirasism att erkänna och förstå att rasism existerar, att det både har att göra med hur en agerar och bemöter andra, att det är en idé och ideologi, men också en struktur i samhället. Varken hudfärg, etnicitet, religion eller kultur ska spela någon roll för hur du blir bemött eller vilka möjligheter du har i livet.

Frihet från rasism är en mänsklig rättighet och en nödvändighet för rättvisa och demokratiska samhällen. Därför arbetar IM aktivt med att utmana strukturer både inom vår egen organisation och i insatser från lokal till global nivå. IM och IM:s lokalföreningar identifierar, utmanar och bedriver insatser för att förändra rasistiskt beteende, rasistiska strukturer och rasistiska värderingar.

Tag

Utbildning i antirasism

Lär dig att aktivt identifiera och ta ställning mot rasistiska beteenden, värderingar, beslut och attityder. Utbildningen är cirka 40 minuter lång.

Till utbildningen