Hoppa till innehåll

IM i Linköping

Lokalföreningen IM Linköping är den samlande plattformen för volontärverksamheter och medlemmar i Östergötland. Lokalföreningens uppgift är att verka lokalt utifrån IM:s stadgar och strategi. Vi tror på ett starkt civilsamhälle, och vi vill därför vara en arena för engagemang för en bättre värld.

Vill du vara med och utveckla IM:s verksamhet i Linköping?

Vi vill bli fler volontärer som önskar vara med och skapa mötesplatser för nya och etablerade svenskar. Hör av dig till IM:s ordförande ovan om du vill vara med eller vill veta mer.

Kvinnogrupp

Vi söker dig som vill engagera dig i IM:s kvinnogrupp. Volontärer och nya svenskar träffas och tar upp aktuella frågeställningar, samtidigt som vi övar på svenska språket.

Språkcafé

I samarbete med Ukrainska föreningen i Östergötland driver IM:s volotnärer ett språkcafé. Vi träffas varje lördag eftermiddag (klockan 15.30) i Ukrainska föreningens lokaler i Vallastaden.

Info- och eventgrupp

Info- och eventgruppen sprider information om IM och belyser IMs viktiga kärnfrågor, såsom antirasism och global rättvisa. Volontärerna i gruppen planerar och genomför både mindre och större evenemang och har stor frihet att bestämma vad man deltar i.

Medlemskap

När du blir medlem i IM central och bor i Östergötland kopplas ditt medlemskap automatiskt till IM Linköping. Som medlem har du inflytande i organisationen och rösträtt vid vårt årsmöte. Du är med och väljer vem som ska sitta i styrelsen för IM Linköping. För att bli medlem klicka här.

Kontakt

Facebook: IM Linköping
Instagram: @imlinkoping

Kontaktperson
Berit Nownahal Cleber, ordförande
linkoping.lf@imsweden.org