Hoppa till innehåll

Våra verksamheter – Bli volontär i Stockholm

Här kan du läsa om våra verksamheter och vad volontäruppdragen innebär och vad vi förväntar oss av dig som volontär. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Våra verksamheter

Språkfika Medborgarplatsen
IM Stockholms språkfika, som hålls onsdagar kl. 16 – 18 i Sensus lokaler på medborgarplatsen, är en mötesplats för att träffa människor, både nya och gamla bekanta. Det handlar om att utbyta erfarenheter, vilket innebär att alla deltagare har något att bidra med. Språkfika syftar till att skapa möten mellan nyanlända och etablerade svenskar. Man träffas och fikar, lär av varandra och får kanske nya vänner. Det är själva mötet som står i fokus, inte språket. Vi vill att deltagarna ska känna sig avslappnade, precis som när man tar en fika med en vän. Enkelheten är nyckeln till den lyckade verksamheten.

IM Kvinnoträff
Varannan lördag kl 12-14, Birkagården, Karlbergsvägen 86b. hösttermin/vårtermin.
Målet med Kvinnoträffen är att verka som knutpunkt för nyanlända, etablerade och alla som
känner sig som kvinnor eller icke-binära. Det ska vara en plats för att skapa nya vänskaper, utbyta
erfarenheter, ställa frågor, förbättra språkkunskaper, få hjälp med t.ex. läxor eller med att skriva
sitt CV, prata om att vara kvinna här i det nya landet eller i det forna landet, att vara en förälder,
en mamma, en dotter, en syster, en vän eller prata om klimat, mänskliga rättigheter, rättvisa,
demokrati och mm.
Verksamheten utformas efter besökarnas och volontärernas önskemål, men är i grunden enkel:
att mötas över lite fika och enkel lunch och lära känna varandra. Ibland erbjuds olika aktiviteter
såsom vuxen-/barnpyssel, sångstunder, stickning, spel eller målning.

Språkfika Blackeberg
Varannan onsdag under vår- och hösttermin träffas vi på biblioteket i Blackeberg kl. 17-19 för att prata svenska, utbyta erfarenheter, samtala kring olika
teman och umgås över en fika. Samtalen, som sker i mindre grupper, tar sin utgångspunkt i de
frågor som spontant kommer upp. Ofta handlar det om språk, samhälle och kultur i vid mening.
Den informella och opretentiösa utformningen har visat sig vara en tillgång.

Tensta bibliotek läxhjälp
Läxhjälp ges på Tensta bibliotek varje måndag kl 16:00– 17:50
Genom hjälp till självhjälp vill vi stödja och förstärka deltagarnas förmåga att lösa sina
hemuppgifter. Eftersom många elever kommer från familjer med andra hemspråk än svenska är
kunskaperna i svenska skiftande. Vår uppgift blir ofta att förklara en given text eller att se igenom
det som eleven har skrivit. Vid längre temauppgifter behöver eleven stöd i förståelsen av
uppgiften eller i att ge det skrivna svaret en bra struktur. Arbetet försvåras ibland av att eleverna
saknar läroböcker och endast har stenciler som underlag. Elever på grundskolans högstadium och
på gymnasienivå behöver ofta hjälp i naturvetenskapliga ämnen, särskilt matematik. Vi har flera
läxhjälpare med god kunskap i NA-ämnen.

Eventgruppen
IM Stockholm ser ett behov av inkluderande, ömsesidiga mötesplatser i trygga miljöer
och på lika villkor, för nyanlända och etablerade svenskar som annars kanske aldrig skulle
mötas. Ur detta behov växte Eventgruppen fram, vars främsta syfte är att anordna
evenemang som tillgodoser ovanstående behov. Eventgruppen fyller en viktig funktion
genom att främja integration mellan olika socioekonomiska och kulturella
samhällsgrupper och stärka individers anknytning till samhället. Genom evenemang och
aktiviteter med olika inriktning får nyanlända och etablerade prova på nya saker, se nya
delar av staden, bekanta sig med Stockholms kulturella utbud, lära sig om Sverige och
möta nya människor.

IM Klimatgrupp i Stockholm
IM klimat-gruppen i Stockholm försöker öka medvetenheten om klimaträttvisa inom samhället. Eftersom gruppen är ny, arbetar gruppen tillsammans med lokala föreningar i andra städer fortfarande med att förbereda en konkret handlingsplan. Några aktiviteter som vi överväger eller för närvarande arbetar med att uppnå:
Startat en månatlig studiecirkelträff, i samarbete med Sensus. Vi träffas på Medborgarplatsen en gång i månaden, öppet för allmänheten, och studerar olika ämnen om klimatförändringar och mänskliga rättigheter.
Nå ut till journalister och andra klimatfokuserade organisationer som är intresserade av att komma som talare för IM Talks.
Vi överväger att genomföra protester inom staden baserat på pågående aktuella policybeslut och händelser.

Dekoloniala Feminist Gruppen
Då både dekolonialism och feminism ligger som prioriterade arbetssätt inom IM för den nya
strategin 2024-2028 känner vi i IM Stockholm, att vi behöver ha mer kunskap i vad detta innebär,
så att vi kan införa det som arbetssätt inom hela vår organisation. Dekoloniala Feministgruppen
ska då lära sig detta för att kunna föra ut denna kunskap inom IM Stockholm och arbeta med
kansliet för att få mer kunskap samt få kontakt med andra organisationer som arbetar på detta
sätt. Arbetsgruppen är ännu inte startad.

ARA Gruppen (IM:s Antirasist agenter)
Vår grupp är aktiv på flera platser i Sverige och att tillhöra gruppen är inte beroende av var i Sverige du bor (i framtiden kanske vi till och med expanderar för att inkludera personer som bor i våra partnerländer om detta är möjligt). Eftersom ARA-gruppen är huvudkanalen för IM:s antirasistiska arbete kommer vi att betjäna alla IM:s avdelningar samt samarbeta nära med kontoret i Lund och den nationella styrelsen. Vårt mål är att göra antirasism till en så naturlig del av IM att vi inte längre behövs.

Om du är intresserad av att bli volontär i någon av verksamheterna, kontakta lokalföreningen på volontar.stockholm@imsweden.org om det inte står någon annan kontakt.