Nyheter

Nu vågar Joyce drömma igen

I Zambia är barnäktenskap inte tillåtet enligt lag. Trots detta gifts drygt en tredjedel av landets flickor bort innan de fyllt 18 år. Att det är så beror på flera faktorer. I Joyces fall hade hennes…

2 mar, 2020

Hur kan barnäktenskap förhindras?

Fattigdom Fattigdom är den absolut största orsaken till barnäktenskap. Döttrar är på många håll en ekonomisk börda. Familjer som saknar mat för dagen ser en chans att få en mun mindre att mätta genom att gifta…

5 sep, 2019