Hoppa till innehåll
Joyce Lengwe

Nu vågar Joyce drömma igen

I Zambia är barnäktenskap inte tillåtet enligt lag. Trots detta gifts drygt en tredjedel av landets flickor bort innan de…
IM bekämpar barnäktenskap - för alla flickors rätt till ett värdigt liv. Foto: Erik Törner, Malawi

Hur kan barnäktenskap förhindras?

Fattigdom Fattigdom är den absolut största orsaken till barnäktenskap. Döttrar är på många håll en ekonomisk börda. Familjer som saknar…