Nyheter

Sveriges nya migrationslagstiftning – en besvikelse

Det är ett stort skifte att gå från permanenta uppehållstillstånd till att tidsbegränsade uppehållstillstånd blir regel. Det skapar en större otrygghet och det är svårt att se att det skulle underlätta integrationen och språkinlärningen att inte…

23 jun, 2021