Hoppa till innehåll

Att bevara en tradition – en familjs kärlek till keramik

Kategorier:

I en värld som alltmer domineras av engångsprodukter tar en familj i Nepal ställning för att bevara sitt kulturarv genom att tillverka keramik. Med en kombination av tradition och nya färdigheter upprätthåller de inte bara familjens arv utan erbjuder också ett hållbart alternativ till plast.

19-åriga Sabita Kumal är yngsta dottern i en familj som är djupt rotad i keramiktillverkning och hon har alltid själv haft ett stort intresse för hantverket. Familjens försörjning är starkt knuten till keramik och Sabitas pappa är medlem i en keramikgrupp som har organiserats av IM:s partner Society Welfare Action Nepal (SWAN). Efter grundskolan valde Sabita att fördjupa sig i keramiktillverkning, vilket ledde till att hon med stöd från SWAN deltog i en keramikkurs.

– Att bevara vår tradition är inte bara en plikt, utan en nödvändighet för vår familjs överlevnad, förklarar Sabita. 

Familjens ekonomi förbättrades

Genom att delta i kurser och hjälpa sin far kunde Sabita snabbt förbättra produktionen och öka familjens inkomst. Detta har inte bara lett till en förbättrad ekonomisk situation utan även givit möjlighet till att ta emot större beställningar och leverera dem i tid. Beställningarna kommer bland annat via IM:s partner Fair Trade Nepal som stöttar småskaliga hantverkare.

Trots att lerkärl är naturliga och bidrar till en bättre miljö jämfört med plast, står familjen inför utmaningar som bristande medvetenhet om lerkärlens fördelar och svårigheter med att få tillgång till råmaterial. Myndigheterna uppmanas att underlätta för keramikproducerande familjer genom att förenkla tillståndsprocesser för insamling av lera.

Vill expandera

Sabitas vision för framtiden är att expandera verksamheten, skapa mer konstnärlig keramik för att konkurrera på marknaden och utbilda ungdomar om keramikens värde.     

– Genom att integrera tradition med avancerad teknologi kan vi säkerställa dess överlevnad för framtida generationer. Tradition och kultur är arvet vi kan överlämna med stolthet till dem som kommer efter oss, och därigenom bevara vårt rika kulturarv, säger Sabita.

Text: Mani Karmacharya och Malin Kihlström

Foto: Mani Karmacharya

Av: Malin Kihlström