Hoppa till innehåll

Att ta makten över sitt liv

Silvia Hernandez Rivera tillsammans med sin son Michael Omar Perez
Kategorier:

– Har du inte kunskap om dina rättigheter har du inte heller någon möjlighet att försvara dem. Jag trodde att kvinnor var värdelösa, att vi inte hade några rättigheter.

Orden är Silvia Yaneth Hernandez Riveras, en 38-årig kvinna som bor i Peña Blanca, El Salvador. Landet präglas av en machokultur där den sociala kontrollen av kvinnor är hård. Våld i hemmet är vanligt och kvinnors rätt att bestämma över sina liv och kroppar är begränsad. IM motverkar detta genom att jobba för kvinnors rätt till självbestämmande och ägande, och för deras möjligheter att försörja sig och därmed ta makten över sina liv. En av våra partners är New Dawn Association of El Salvador (Anades) som bland annat arbetar för kvinnor på landsbygden och deras ekonomiska rättigheter.

För sju år sedan kom Silvia i kontakt med Anades. Hon hade då inte mycket att säga till om i familjen, och mannen bestämde hur deras inkomster skulle användas. Genom Anades fick hon stöd och kunde investera i en ko, och hon fick samtidigt lära sig om lantbruk. Idag har familjen sex kor som ger god avkastning. Anades såg också till att hon fick gå en utbildning om kvinnors rättigheter.

– När jag började inse att det är männens fel, att de kränker våra mänskliga rättigheter, började något i mig förändras. Jag började ställa krav och hitta min inre styrka, säger hon.

Med en egen inkomst och en tro på sig själv kunde Silvia så småningom starta en butik och idag har hon börjat sälja kläder. Hon behöver inte längre bekymra sig för mat på bordet eller barnens skolgång.

– Min mans inställning har ändrats helt sedan Anades kom in i våra liv. Tidigare var han pessimistisk och svartsjuk men idag jobbar vi tillsammans och uppfostrar våra barn med kärlek, säger Silvia.

Av: Amanda Pietersen