Hoppa till innehåll

Därför pratar IM om klimatet

Kategorier:

Ibland får jag höra att IM inte är en klimatorganisation och ”varför har ni börjat prata så mycket om klimatet?”. Svaret är att just nu behöver alla organisationer vara klimatorganisationer liksom alla företag behöver vara klimatföretag och alla individer behöver vara klimataktivister.

IM har en vision om en rättvis och en medmänsklig värld. I en värld där den rika delen står för de största utsläppen, samtidigt som den fattigare delen drabbas hårdast kan vi utifrån vår vision inte sitta tysta. Vi måste kräva klimaträttvisa! Att den rikare delen av världen tar det största ansvaret både för att minska utsläpp och för att finansiera omställningen för fattigare länder. När vi ser hur människor i de delar av världen där vi arbetar drabbas hårt – och allt oftare – av värmeböljor, stormar och översvämningar, måste vi bidra till att bygga motståndskraft.

IM har som sitt uppdrag att bekämpa fattigdom och utanförskap. Klimatförändringarna bidrar till ökad fattigdom. Ursprungsfolk, kvinnor och unga är, som ofta, de som drabbas värst.

IM har sedan många år haft klimat som ett perspektiv i allt vi gör, utan att vi har pratat så mycket om det. Nu behöver vi växla upp det arbetet. Detta genom att prioritera samarbetet med de partners som är duktiga på allt från ekologiskt jordbruk till att bygga motståndskraftiga samhällen. Vi behöver också göra det genom att förändra vårt eget sätt att arbeta och minska våra utsläpp. Vi lärde oss massor under pandemin om nya sätt att jobba. Nu går stora delar av världen tillbaka till livsstilen före pandemin. Det har vi inte råd med om vi vill ha en planet också för våra barnbarn.

Forskarna är överens. Det är vi människor som bidrar till de klimatförändringar som för varje år blir allt synligare. Det är nu vi behöver agera om vi ska klara av att begränsa skadorna till en nivå där planeten förblir beboelig också för kommande generationer. Det är framför allt politiska beslut som behövs. De politiska beslut som fattas under denna mandatperiod kommer att vara avgörande. Nu behöver vi politiker som vågar ta modiga beslut för klimatet och väljare som påminner politikerna om detta. Vi behöver alla stå ut med att en del saker behöver göras på nya sätt, trots att det ibland blir obekvämt.

Av: Malin Kihlström