Hoppa till innehåll

”Det finns inga tillgängliga skyddsrum för oss”

Kategorier:

Hundratusentals människor återvänder från krigszonerna i Ukraina med skador som ger dem permanenta funktionshinder. Utmaningarna att lära sig leva i ett samhälle där tillgängligheten är nästan obefintlig när det gäller bland annat infrastruktur och sjukvård är enorma – och ibland livshotande.

På grund av det pågående kriget växer antal personer med funktionshinder snabbt i Ukraina. Enligt Mariia Nikitina på IM:s partnerorganisation Zahyst var den officiella siffran för människor med funktionshinder och funktionsnedsättningar i Ukraina 3,5 miljoner under 2021.

–  Nu är vi övertygade om att denna siffra nästan har fördubblats. Bara i regionen där vi finns, Chernivtsi, finns det 59 000 personer, varav 4 600 barn, med funktionshinder.

Zahyst är en organisation som arbetar för att skapa ett tillgängligt och inkluderande samhälle för alla. En stor del av deras arbete handlar om att granska offentliga miljöer utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och att påverka myndigheter att skapa en infrastruktur som är tillgänglig för alla samt en inkluderande lagstiftning.

Mariia Nikitina som är grundare av Zahyst och själv rullstolsburen, berättar att tusentals soldater återvänder från krigszonerna med skador som ger dem permanenta funktionshinder.

–  Vår uppgift är nu att skapa anständiga förutsättningar för dem i de samhällen där levde tidigare och nu återvänder till. Vi vill att de ska veta att vi är oerhört tacksamma för att de har riskerat sina liv för Ukraina och att de nu kommer att välkomnas och accepteras i sina hemorter.

–  Vi vill göra myndigheter uppmärksamma på att tillgänglighet är ett allvarligt problem i Ukraina och att människor med funktionsnedsättningar möter en icke-inkluderande infrastruktur och såväl kulturella som sociala hinder för att fungera fullt ut i samhället.

De kan inte söka skydd under bombanfallen

Människor som levde med funktionsnedsättningar redan innan det fullskaliga kriget bröt ut drabbas mycket hårt i den rådande situationen. Massiva raketattacker drabbar dagligen städer och byar i Ukraina och ingen ukrainare är för närvarande säker, vare sig i sitt hem eller på sin arbetsplats.

–  Ett stort problem för personer med funktionsnedsättning är bristen på tillgängliga skyddsrum, berättar Mariia.

–  För närvarande är inga bombskydd eller skyddsrum tillgängliga för personer med funktionshinder. Därför kan många människor med funktionshinder inte söka skydd från missiler och bombanfall. Under flyganfall stannar de helt enkelt i sina hem eller på gatan och riskerar sina liv. Och människor som är döva och lever ensamma hör inte flyglarmen, vilket innebär livsfara.

Bristande tillgång till adekvat och anpassad sjukvård kan också komplicera behandling av skador hos människor med funktionsnedsättningar, vilket kan leda till ytterligare försämring av hälsan.

Förlorar sina förmåner

Förutom bristen på skyddsrum och anpassad sjukvård så står människor med funktionsnedsättningar inför ett annat problem som kriget har orsakat.

–  Många ukrainare med funktionsnedsättningar har inte förnyat sina papper på grund av kriget och har på så sätt förlorat sina förmåner och pensioner från staten. Detta gör det svårt för människorna att tillgodose sina grundläggande behov, berättar Mariia.

Priser på mat och andra varor stiger ständigt, samtidigt som löner och pensioner inte ökar. Människor med funktionsnedsättningar och deras familjer riskerar att hamna i en svår ekonomisk situation.

–  De tvingas då att be om hjälp från välgörenhetsorganisationer och icke-statliga organisationer – och även deras resurser är snart uttömda, säger Mariia.

Unga människor är mer öppna

Utöver de problem och risker som har uppstått genom kriget finns det också problem som funnits tidigare och som inte har åtgärdats. Det är problem med tillgänglighet, exempelvis otillgängliga läroanstalter, otillgängliga sjukvårdsinrättningar och brist på tillgängliga offentliga toaletter.

–  Just bristen på tillgängliga toaletter är en starkt bidragande orsak till att många människor med funktionshinder lider av njurproblem, berättar Mariia.

Men det finns dock ljuspunkter och Mariia ser positivt på framtiden:

–  Vi ser resultat som tyder på vissa positiva ändringar. Vi ser definitivt en förbättring av synen på personer med funktionsnedsättning i samhället och uppfattningen om mångfald. Unga människor är mycket mer öppna och förståelse för funktionshinder, och människor i allmänhet blir mer medvetna om vad inkludering betyder för deras samhällen.

IM finns där nöden är störst. Din gåva räddar liv, skänk en gåva här: bit.ly/bombernafaller

Av: Malin Kihlström