Hoppa till innehåll

Din gåva räddar liv i Gaza – det här har du bidragit till 

Kategorier:

Sedan kriget mellan Israel och Hamas startade har IM kunnat betala ut en miljon kronor till vår partner på plats i Gaza, Palestinian Medical Relief Society. Pengarna har oavkortat gått till medicinsk utrustning och första-hjälpen-paket. Tack vare gåvor från våra generösa givare har många liv kunnat räddas i denna humanitära kris. Men behovet är fortfarande stort och vi fortsätter vår närvaro i Gaza genom olika partners. 

På bilden ovan ses personal från PMRS på väg in i flyktinglägret i Jabalia. Foto: PMRS

Situationen i Gaza beskrivs ofta som helvetet på jorden. 90 % av befolkningen saknar tillgång till rent vatten och en halv miljon människor står på gränsen till svält medan bombningarna och markräderna fortsätter. Över 77 000 personer har hittills skadats i kriget och vi får rapporter om att i snitt förlorar tio barn i timmen någon av sina kroppsdelar. Ofta tvingas patienter både opereras och amputeras utan vare sig bedövning eller tillräcklig utrustning. Behoven av medicinsk hjälp och förnödenheter har aldrig varit större. 

Sjukvårdssystemet i Gaza är extremt pressat av det pågående våldet och bristen på resurser. De få sjukhus som finns kvar är överfulla och vårdpersonal kämpar för att hantera inflödet av patienter. 

Tillfälliga kliniker i donerade tält

En kort tid efter att kriget bröt ut startade IM ett samarbete med Palestinian Medical Relief Society (PMRS), en sjukvårdsorganisation som tillhandahåller primärvård, akutvård och nödvändig medicinsk utrustning till de drabbade. Med stöd från IM har PMRS kunnat expandera sina mobila team i Gaza (totalt 30 stycken) och har hittills nått ut till totalt 363 000 personer (siffran är troligtvis högre, men det är i dagsläget svårt att få fullständiga rapporter). Trots de extrema och oförutsägbara förhållandena, där personalen själva lever i de fruktansvärda omständigheter som råder, fortsätter PMRS att säkerställa att så många som möjligt får den vård de behöver.  

Eftersom de flesta sjukhusen och vårdcentralerna i Gaza är förstörda av Israels bombningar tvingas PMRS sätta upp tillfälliga kliniker i donerade tält och personalen går även till fots genom ruinerna och söker upp patienter. Bristen på kommunikationsmöjligheter och den ständiga risken för attacker på sjukvårdspersonal försvårar också arbetet. 

Medicinsk utrustning och första-hjälpen-paket 

M:s bidrag på en miljon kronor har varit avgörande för PMRS:s arbete i Gaza. Av dessa medel har 76 % använts för att köpa in medicinsk utrustning och hjälpmedel såsom kryckor, rullstolar, syrgastankar och proteser. Resten av pengarna har gått till att utrusta PMRS:s team med avancerade första-hjälpen-paket, vilket gör det möjligt för dem att snabbt agera i nödsituationer och stabilisera patienter med livshotande tillstånd. 

Utrustningen har PMRS fått tag på genom att dels köpa från befintliga lager, dels via etablerade partners som har lyckats skicka varor via gränsövergångarna mot Egypten och Jordanien. PMRS arbetar också med påverkansarbete för att öka inflödet av humanitär hjälp i Gaza. 

Information minskar smittspridning 

PMRS finns också på plats i flera av de flyktingläger som finns i Gaza. Dessa läger är överbefolkade och det är nästintill omöjligt för personerna som bor där att sköta sin hygien ordentligt. Det finns i genomsnitt en toalett per 700 personer, och det, i kombination med brist på rent vatten och sanitär infrastruktur har lett till att infektioner och sjukdomar sprids som en löpeld. PMRS försöker motverka spridningen genom att informera om hur man ska sköta sin hygien under de rådande omständigheterna, exempelvis vikten av att tvätta händerna när det är möjligt, att bära mask, att om möjligt tvätta kläder och sängkläder samt att isolera smittade individer.  

Ett varmt tack till dig som bidrar

Vi vill tacka alla som hittills har gett gåvor till vår pågående akutinsamling för Gaza. Vi fortsätter att samla in pengar, både till vårt arbete i Gaza men också till kriget i Ukraina. Varje krigszon har sina utmaningar och vi fortsätter att stötta våra partners på plats, både under de pågående krigen men även efteråt när återuppbyggnaden börjar. Din gåva behövs och gör skillnad. Varmt tack för ditt engagemang. 

Av: Malin Kihlström