Hoppa till innehåll

Ellen – en inspirationskälla i en malawisk by

Kategorier:

Hon lät sex flickor bo gratis i sitt hus så att de kunde studera i lugn och ro innan grundskoleproven och hon undervisar om sex och samlevnad utifrån egna erfarenheter. Ellen Chalamanda har inte bara förändrat sitt eget liv i kampen mot fattigdom och diskriminering, hon har även förändrat tillvaron för kommande generationer av flickor i byarna runt Malawisjön. Det här är hennes historia.

Levnadsförhållandena i byn Namabvi vid Malawisjöns strand är tuffa. Den största inkomstkällan är fisket, där männen dominerar, medan kvinnor får ta tillfälliga ströjobb såsom att lasta av fiskebåtarna samt torka och röka fisken.

Andra försörjningsmöjligheter i området består av småskaliga jordbruk och djurhållning. Kvinnor och barn tjänar småslantar på att sälja varor och hemlagad mat.

 – Livet är väldigt hårt här, berättar Ellen Chalamanda när vi träffar henne i hennes hus. 

Hon är en trebarnsmamma som i många år kämpade för att få ekonomin att gå ihop. För några år sedan träffade hon representanter från IM:s partnerorganisation Centre for Youth Empowerment and Civic Education (CYECE). Hon började delta i deras träffar och insåg att det fanns vägar ut ur fattigdomen, men att de skulle kräva mycket arbete och vilja. Det krävde dessutom att kvinnorna i byn arbetade tillsammans.

Symaskiner och sojamjölk

Med finansiellt stöd från IM genomför CYECE projekt som syftar till att skapa ekonomisk självständighet för kvinnor. Det kan bland annat handla om att tillhandahålla symaskiner och sojamjölksmaskiner till kvinnor så att de kan starta verksamheter. När kvinnornas ekonomiska situation förbättras får barnen bättre mat med mer näring, de får gå i skolan och därmed bryts den onda cirkeln av fattigdom.

Ellen, som fick en sojamjölksmaskin, intygar att den har haft en positiv effekt, inte bara för henne utan för hennes barn:

– Mitt yngsta barn, som fick dricka sojamjölk, växte mycket snabbare och hade bättre hälsa jämfört med hans yngre syskon när de var i samma ålder.

Initiativen sprids

Ellen var snart engagerad i flera av CYECE:s projekt, bland annat i ett lokalt ungdomscenter, och det dröjde inte länge förrän hon var en centralfigur i samhället. Hon arbetar idag som sekreterare i ett ungdomsnätverk och där jobbar hon också på volontärbasis med att undervisa i SRHR-frågor , baserat på sina egna erfarenheter. På grund av sitt stora engagemang har hon blivit utnämnd till ledare för en kvinnogrupp i byn. Gruppen arbetar för att stoppa barnäktenskap och stödja flickor som tvingats lämna skolan på grund av graviditet eller giftermål.

Efter flera framgångar med stoppade barnäktenskap och flickor som kommit tillbaka till skolan har ryktet om kvinnogruppen spridit sig, och liknande grupper har organiserats i grannbyarna. Det har också startats gemensamma fonder där man gemensamt sparar för att bekosta flickornas skolgång.

Ellen och hennes man och deras yngsta son.
”Jag hjälper er så att ni kan hjälpa andra i framtiden”


2022 tog Ellen initiativ till att erbjuda gratis kost och logi i sitt eget hem under två månader för sex flickor som skulle genomföra nationella grundskoleprov. Orsaken vara att de skulle slippa bo på skolan där det är svårt att koncentrera sig och risken för sexuella trakasserier är stor. Tack vare hennes insats kunde flickorna fokusera på sina studier vilket ledde till att alla klarade sina prov och nu fortsätter sina studier på gymnasienivå.

Samtidigt hade Ellen två egna barn att ta hand om, samt fyra andra barn som hon tagit hand om när släktingar hade gått bort. Ellens man stöttade hennes beslut och även han hjälpte till:

– Jag ville ju hjälpa flickorna med deras studier också, så jag lånade en griffeltavla från skolan och gjorde om vårt hus till ett tillfälligt klassrum, berättar han.

Ellen berättar att hon varje dag påminde flickorna om varför hon hjälpte dem:

– Jag sa: Jag hjälper er så att ni kan få framgångar i ert liv, så att ni i er tur kan hjälpa andra flickor som behöver stöd i framtiden.

Text: Sam Chibaya och Malin Kihlström

Foto: Sam Chibaya

Av: Malin Kihlström