Hoppa till innehåll

Engagemang som gör nytta

Tor Bergkvist och Sofi Linderoth
Kategorier:

Advokatfirman VICI är sedan flera år tillbaka företagspartner till IM, Individuell Människohjälp. Tanken bakom samarbetet är att bidra till en bättre värld tillsammans genom använda varandras kompetenser. Vi har träffat Tor Bergkvist som arbetar som jurist på VICI och ställt några frågor till honom angående partnerskapet.

Varför väljer VICI att engagera sig i globalt utvecklingssamarbete?
Samhällsengagemang är en viktig fråga för oss. Det är en gammal tradition för jurister och advokatbyråer att på olika sätt engagera sig ideellt genom att erbjuda sina tjänster ”pro bono”, det vill säga utan kostnad, till exempelvis biståndsorganisationer och vi vill kunna bidra rent konkret med vår kompetens och vårt engagemang till att stärka utsatta människor även på andra håll i världen.

Hur kom det sig att ni valde att ingå partnerskap med just IM?
Det var en kombination av olika anledningar. IM är en stabil organisation som funnits i över 80 år och som arbetar med relevanta frågor på ett modernt sätt, vilket känns viktigt. Dessutom är VICI redan aktivt engagerade för att stödja Skånes näringsliv och föreningsliv, och vi uppskattar den lokala förankringen som kommer av att både vi och IM har huvudkontor i Lund. Men framförallt valde vi IM eftersom vi vill att vårt ideella engagemang ska göra nytta på riktigt.

Vad tycker era medarbetare om samarbetet?
Vi på VICI tycker alla att det är värdefullt att få känna att man bidrar med sin höga kompetens till ett högre syfte. Det känns bra att få göra något som vi vet gör skillnad för utsatta människor i vår omvärld.

Vad har partnerskapet hittills inneburit?
VICI har bistått IM med olika former av affärsjuridisk rådgivning. På senare tid har det handlat mycket om avtalsskrivning och avtalsgranskning, främst vad gäller Humanium Metal by IM. Här har vi säkerställt att viktiga leverantörsavtal är korrekta och bra utformade för IM. Det har också blivit en del GDPR-relaterad hjälp. Samarbetet har fungerat bra och går ut på att stötta varandra – vi på VICI stöttar IMs verksamhet och synliggör samtidigt IM för våra nätverk, och IM synliggör oss bland sina nätverk som en aktör som bryr sig om dessa frågor och vill göra gott för omvärlden. Det är ett ömsesidigt partnerskap helt enkelt.

Vad hoppas ni att partnerskapet ska generera i framtiden?
Vi hoppas kunna sprida många positiva nyheter om hur IMs arbete gör verklig skillnad för utsatta människor världen över. Det är något som vi gärna vill stoltsera med offentligt! Vi hoppas också att i framtiden stärka vårt samarbete med IM ytterligare.

Av: malin hansen