Hoppa till innehåll

IM och fredstanken

Örjan Ekman, Oscar Romeo, Britta Holmström och Dalai lama.
Kategorier:

Örjan Ekman är en riktig veteran inom IM. Han var under många år ordförande för organisationen, han har skrivit en bok om IM, har många år varit aktiv som volontär i Stockholmsregionen. Örjan var också den som startade upp IMs arbete i El Salvador för omkring 30 år sedan.

– Det var fortfarande inbördeskrig när jag var där 1989 och i det dolda inledde samarbetet med den första samarbetsorganisationen Anades. Som civilsamhällesaktörer levde de under hot och min närvaro som utländsk biståndsarbetare var icke önskvärd. Människor mördades och försvann, krig och våld hotade överallt, berättar Örjan Ekman.

Anades, Ny Gryning, grundades av personer som tillhört kretsen kring den mördade biskopen Oscar Romero. Den senare helgonförklarade San Oscar Romero har kommit att symbolisera kampen under kalla kriget mot våld, övergrepp, diktatur och förtryck.

– Han predikade mot våldet och skrev under sin egen dödsdom när han i kyrkan i San Salvador uppmanade soldater att inte lyda order att döda. Hans tankar och värderingar präglade Anades då, och var i allra högsta grad en del av IMs etablering i El Salvador, säger Örjan.

Rak linje från IMs start till Humanium Metal

Det ger en direkt koppling till IMs engagemang i El Salvador genom Humanium Metal idag. Även om IM är mest känd som en biståndsorganisation som arbetar med frågor som utbildning, hälsa och försörjning, så har avståndstagande från våld och krig alltid funnits med. När Humanium Metal började bli en del av vad IM är tyckte många det kändes som en ”ny” fråga: IM var väl ingen fredsorganisation?

– Jo, det har IM faktiskt alltid varit. Det går en linje hela vägen från IMs grundande 1938 till Humanium Metal, inte minst genom Folke Holmström som var radikalpacifist, säger Örjan. Folke var IMs grundare Britta Holmströms make. Om det ibland låter som att Britta själv skapade och styrde IM i början, så var det ofta lika mycket Folke. De var inspirerade av kväkarrörelsen, och tanken hur man bäst står emot ondskan och våldet var ständigt närvarande. Organisationen var radikal och före sin tid. Och Folke fick problem, han utestängdes från sammanhang och yrkesuppdrag.

Fredstanken central

I styrelsen för IM som då var baserad i Linköping satt också Elin Wägner. Även Elin var pacifist och sade, typiskt för hennes sätt att formulera sig, att det var ”konstigt att Linköping med fyra regementen inte kan acceptera en enda radikalpacifist”.

– De sågs som svikare och kände sig utfrysta, det var mitt under kriget, och att vara krigsmotståndare var att inte ställa upp för landet. Men för Folke och Britta var fredstanken central. Om man arbetar för att människor ska mötas och ha en dialog över gränser, så tar man bort grogrunden för konflikt och krig, berättar Örjan.

Medmänsklighet, ett uttryck som är ett centralt värde i hela IMs historia, skapades och ”uppfanns” av Britta och Folke Holmström. Och det hängde tätt samman med avståndstagandet från våld och krig.

– De möten över gränser IM trodde på kan inte skapas annars. Det kom också att prägla valet av samarbetspartners, förklarar Örjan.

När IM efter andra världskriget började få en form som mer liknar dagens IM, med internationella samarbeten och mer långsiktigt bistånd snarare än akuta flyktinginsatser, följde de tankarna med. Det blev tydligt när IM knöt kontakt med tibetanernas ledare Dalai lama och inledde ett samarbete som varat i ett halvt sekel.

– ’Har vi inre sinnesfrid kan ingen yttre fiende förstöra den hur mäktig han än är eller hur hotfull atmosfären omkring oss än är’, sade Dalai lama när han besökte oss 1988. Det skulle lika gärna kunna vara sagt av IM, vi delade helt synen på de här frågorna, minns Örjan.

– Motståndet mot våld fanns redan på 40-talet, och ickevåld var och är revolutionärt – kom ihåg det. Dalai lama förstärkte detta, och engagemanget i El Salvador följde därefter.

Adresserar problemet med handeldvapen

Oscar Romero predikade innan han mördades 1980 att våld och vapen inte kan lösa El Salvadors problem. Just alla vapen i omlopp skiljer El Salvador och Centralamerika från andra områden. Kriminalitet och det vardagliga våldet är ett förödande samhällsproblem.

– Att skylla på nån slags machismosamhälle är en schablonbild tycker jag, säger Örjan.

– Visst är det mansdominerat, men det finns också otroligt starka kvinnor i El Salvador. Men våldet inom familjerna är utbrett, mot kvinnor och mot barn. Så barn växer upp med våld och blir osunt vana vid våld.

De ökända salvadoranska gängen fångar upp ungdomar, med tillhörighet, skydd, tatueringar – och vapen.

– Därför är Humanium Metal så intressant tycker jag. IM har partnerorganisationer som jobbar bland gängen, i lokalsamhället, och gör skillnad och förändrar till det bättre. Det är när vi kan förklara hela kedjan man förstår vilken kraft det har. Och det visar hur Humanium Metal är en direkt utlöpare till IMs grundande för 80 år sedan, säger Örjan.

Av: Malin Kihlström