Hoppa till innehåll

IM skriver under krav på omedelbart stopp för markoffensiv i Rafah

Kategorier:

I ett gemensamt uttalande kräver ett stort antal internationella organisationer, inklusive IM, ett omedelbart slut på de allvarliga brott mot internationell humanitär rätt som sker i Gaza. Som ett första steg ställs kravet att stoppa Rafah-invasionen, öppna landövergångar och ta bort hinder för humanitär hjälp. Här är uttalandet i sin helhet (i översättning från engelska).

Världsledare misslyckas att agera när Israels invasion av Rafah förvärrar den humanitära katastrofen

”Trots upprepade uppmaningar från stats- och regeringschefer, FN-tjänstemän och humanitära NGO:s att Israel ska avstå från att utöka sin markoffensiv till Rafah, gick israeliska trupper in i området den 7 maj. Över 1,5 miljoner människor, inklusive 600 000 barn, är i allvarlig fara; mer än 450 000 palestinier har flytt Rafah sedan Israel utfärdade olagliga ”evakueringsorder” där den 6 maj. Medan den israeliska armén redan har tagit kontroll över stadsområden inne i Rafah, förbereder utfärdandet av nya ”evakueringsorder” den 11 maj för ytterligare framsteg i den militära invasionen, vilket kommer att leda till en total kollaps av livräddande tjänster. Den israeliska militäroffensiven har avbrutit införseln av hjälp till Gaza genom Rafah och Kerem Shalom/Karm Abu Salem-övergångarna.

Tredje stater har ansvar att omedelbart agera för att få ett slut på och utkräva ansvar för de allvarliga brott mot internationell humanitär rätt (IHL) som äger rum i Gaza. Det första steget för tredje stater i att upprätthålla sina egna rättsliga skyldigheter att säkerställa att IHL respekteras är att stoppa Rafah-invasionen, öppna alla landövergångar och ta bort interna hinder för humanitär hjälp. Som den främsta vapenleverantören till Israel bär USA ett betydande ansvar för Israels IHL-överträdelser. Förutom att stoppa överföringen av högexplosiva bomber, bör USA också använda all sin påverkan för att stoppa den pågående militära operationen i Rafah. Faktum är att alla vapenleverantörer måste respektera FN-rådets resolution som röstades fram den 5 april och vi uppmanar dem att upphöra med försäljningen, överföringen och omdirigeringen av vapen, ammunition och annan militär utrustning till Israel. Alla stater måste agera nu för att säkerställa ett omedelbart och varaktigt eldupphör.

De israeliska militärens ”evakueringsorder” är olagliga och utgör tvångsförflyttning, en allvarlig överträdelse av internationell humanitär rätt (IHL). Israel har beordrat hundratusentals palestinier att fly utan att ge civila och humanitära aktörer tydlig information eller tidplan. IHL sätter tydliga villkor för att en evakuering ska vara laglig: ockupationsmakten måste säkerställa att dessa förflyttningar är tillfälliga och att fördrivna personer får tillfredsställande hygien-, hälso-, säkerhets- och näringsförhållanden, och att medlemmar av samma familj inte separeras. Israels myndigheter har inte uppfyllt något av dessa krav. Redan tyngda av flera förflyttningar, beordras människor i Rafah återigen att fly mitt i förstörd infrastruktur och gator kontaminerade av oexploderad ammunition. Fördrivna individer söker skydd i Khan Younis och Al Mawasi trots höga nivåer av förstörelse och brist på allt nödvändigt för att överleva. Konceptet ”humanitära säkra zoner” är tomt eftersom områden som tidigare utsetts som sådana har bombats och utsatts för markoperationer. Medan de obevekliga bombningarna fortsätter i Rafah, eskalerar flyganfall och markattacker i norr, vilket leder till ytterligare tvångsförflyttningar i enklaven.

Den israeliska militära markinvasionen av Rafah strider mot FN:s säkerhetsråds resolutioner 2720 och 2728 om humanitär hjälp, samt Internationella domstolens provisoriska åtgärder som beordrar Israel att möjliggöra tillhandahållandet av grundläggande tjänster och humanitärt bistånd. Som ett resultat av Israels militära aktivitet i de norra områdena under de senaste månaderna har humanitära aktörer tvingats flytta en betydande del av sina hjälpinsatser till Rafah, inklusive lokaler och lager. Den israeliska offensiven tvingar nu redan en del av den humanitära personalen och operationerna att stänga eller flytta igen till andra områden under extremt farliga förhållanden. Lager med akut behövlig livräddande hjälp i östra Rafah förblir oåtkomliga på grund av den israeliska militära närvaron. Medicinska anläggningar i Rafah stängs ner en efter en.

Varje timme som israeliska styrkor ockuperar övergångarna vid Rafah och Kerem Shalom / Karm Abu Salem leder till att fler palestinier svälter och förnekas medicinsk vård. Israels styrkor hindrar fullständigt humanitär hjälp och personal från att använda Rafah-övergången. Den tunga militariseringen kring Kerem Shalom/ Karm Abu Salem-övergången till följd av den israeliska markinvasionen ger inte förutsättningar för ett hållbart flöde av humanitära konvojer. Dessa två övergångar utgör den viktigaste livlinan för att få in hjälp i enklaven: deras stängningar driver Gaza in i en ännu större humanitär katastrof. Medan hungersnöden har bekräftats av Världslivsmedelsprogrammet i norra Gaza och hälsosystemet sjunker djupare in i kollaps, töms lagren av kritiska hjälpmedel, inklusive mat, vatten, bränsle och medicinska förnödenheter snabbt. Detta har redan resulterat i stängning av tjänster som är avgörande för civilbefolkningens överlevnad. Den extremt begränsade återöppningen av de norra övergångarna eller utsikten till en maritim rutt kan inte användas som en rättfärdigande för att minska tillgången genom de södra landövergångarna.

Bristen på bränsle innebär en allvarlig risk för att stoppa humanitära operationer och grundläggande tjänster. Hela den humanitära responsens funktion är beroende av bränsle, inklusive för att möta prioriterade behov hos mer än 1,7 miljoner fördrivna personer. Att akut prioritera omedelbar införsel av bränsle är avgörande för att upprätthålla vad som återstår av Gazas förstörda hälsosystem och humanitära respons.”

Undertecknande parter:

ActionAid

Action Against Hunger

American Friends Service Committee (AFSC)

Amnesty International

A.M. Qattan Foundation

Anera

Churches for Middle East Peace (CMEP)

Humanity & Inclusion/ Handicap International (HI)

IM Swedish Development Partner

INTERSOS

Médecins du Monde International Network

Mennonite Central Committee

Mercy Corps

Norwegian People’s Aid

Oxfam

Plan International

Relief International

War Child Alliance

Foto: Palestinian Medical Relief Society

Av: Malin Kihlström