Hoppa till innehåll

Klimatkrisen slår hårt mot Nepals kvinnor

Kategorier:

Extrema skyfall och långvariga torkperioder gör livet svårt i södra Nepal. När skördarna slår fel blir både hungern och fattigdomen större och de som drabbas hårdast är kvinnor och barn. 

I byn Chitenpur i södra Nepal visar termometern på nästan 50 grader. Luften står stilla och hettan syns som ett dallrande dis över fälten. En kvinna i röda kläder, Ganga Puri, sitter på huk och pekar på marken som har spruckit i den svåra torkan. Svetten rinner ner i hennes ögon och hon får torka sig i ansiktet gång på gång. Enstaka gröna grässtrån sticker upp där det en gång har varit en bördig åker. Med sorg i rösten berättar hon att ingen i byn har kunnat så sitt vete det här året. Torkan har gjort marken hård och obrukbar och inga frön gror. Men det är inte första gången som extremväder gör livet svårt.

– De senaste åren har vi märkt stora skillnader i vädret, berättar Ganga Puri. Förra året kom det fruktansvärt kraftiga skyfall som förstörde våra risskördar. Allt ruttnade bort. Och nu, när vi vill ha regn, så kommer det inget.

Marken spricker av den extrema torkan. Foto: Malin Kihlstrom
Stor risk för barnäktenskap och tidiga graviditeter

Klimatförändringarna blir så påtagliga här, de kommer så nära. Klimatkrisen är inget diffust hot i framtiden, utan den påverkar dagligen livet för människorna och den får ödesdigra konsekvenser.

– När vi inte kan så och skörda som vanligt får vi mycket mindre mat och vi kan inte sälja något överskott, berättar Ganga Puri. Min familj har blivit fattigare vilket gör att vi har svårt att betala skolavgifterna för våra barn.

När barn, framför allt flickor, inte får gå i skolan ökar risken för barnäktenskap och tidiga graviditeter. Och när skördarna fallerar gång på gång blir hotet om svält överhängande.

– När vi inte kan så och skörda som vanligt får vi mycket mindre mat och vi kan inte sälja något överskott.

Ganga Puri
Ganga Puri visar hur torkan bränner hennes åkrar. Foto: Malin Kihlstrom
Rustar för att klara motgångarna

IM arbetar bland annat med lokala partners som stöttar kvinnogrupper. Ganga Puri är ordförande i en sådan kvinnogrupp. I gruppen sparar kvinnorna pengar tillsammans och de har även fått bidrag till att köpa in getter och grisar. Genom att diversifiera sina inkomster och inte bara förlita sig på grödorna är de bättre rustade att klara motgångarna. Gruppen arbetar också för att förhindra barnäktenskap i byn.

FAKTA: Klimatkrisen

  • 80 % av de människor som tvingas att lämna sitt hem på grund av klimatrelaterade orsaker är kvinnor och flickor som redan lever i svår fattigdom.
  • När kvinnor tvingas att fly, eller när de faller djupare ner i fattigdom till följd av klimatkrisen ökar risken för könsbaserat våld, sexuella övergrepp och diskriminering.
  • När skördar slår fel och familjers ekonomi raseras är risken stor att barnen tvingas att sluta skolan. För flickor kan detta leda till barnäktenskap och tidiga graviditeter.
Vill du vara med och göra skillnad? Här kan du swisha en gåva till förmån för vårt arbete med klimaträttvisa.

Ditt livsviktiga stöd går bland annat till:

  • Insatser för att säkra tillgång till mat
  • Utbildningar i motståndskraftiga odlingsmetoder
  • Trädplanteringar
  • Lokala miljöprojekt
  • Diversifiering av inkomster som ger människor nya alternativ

Vi använder alltid din gåva där den gör mest nytta!

Av: Malin Kihlström