Hoppa till innehåll

Kvinnor tar strid mot diskriminering och fattigdom med hjälp av entreprenörskap

Kategorier:

Genom kvinnoorganisationer på El Salvadors landsbygd förbättras livsvillkoren och fattigdomen minskar genom insatser som förbättrar jordbruket. Samtidigt ger man kunskap, status och självförtroende åt kvinnor som därmed kan ta upp kampen mot diskrimineringen i landet – steg för steg, ett frö i taget.

IM har partnerorganisationer över stora delar av El Salvador. Många av dessa verkar mot diskriminering och brister i jämställdhet, som i El Salvador tar sig många uttryck. Från världens strängaste abortlagstiftning till en utbredd machokultur där kvinnor och flickor lever med många begränsningar.

Men det finns organisationer som förändrar detta. I Suchitoto, hos en av dessa finns Josefina del Carmen Pineda.

Josefina tar en paus från arbetet med sina grödor, ler stort och förklarar.

– Entreprenörskap är som att plantera frön, det krävs uthållighet, dedikation och en stark tro på att alla olika saker kan gro och växa. Kvinnor har möjligheten att inte bara leda samtalet om de här frågorna, utan även det verkliga arbetet.

Josefina är en passionerad talare, en outtröttlig entreprenör och en kämpe för jämställdhet. Dessa egenskaper har hon utvecklat och använt som medlem i La Casa de Las Mujeres de Suchitoto (CMS) – vilket översätts ungefär till ”Kvinnornas hus i Suchitoto”.

Suchitoto är en vacker gammal stad en dryg timmes resa ifrån San Salvador, El Salvadors huvudstad. Miljön skiljer sig från den urbana miljön i huvudstaden, och här, i vad som var spanjorernas huvudstad i El Salvador, möts man av kullerstensgator och koloniala byggnader. 

CMS grundades, likt många rörelser i regionen, efter att 90-talets blodiga inbördeskrig tog slut. Under sitt paraply samlar de flera verksamheter, från barnmorskor till landsbygdsutveckling och utbildning i jämställdhetsfrågor på skolorna. Målet för CMS är att bekämpa och bryta ner alla begränsningar kvinnor möts av; orättvisor som ligger bakom såväl hälsoproblem som fattigdom.

De har lyckats förbättra livskvalitén och levnadsstandarden för kvinnor i Suchitoto, och de har skapat ett mer jämställt samhälle. 

Josefina menar att det är kombinationen av insatser som är framgången.

– Landet, marken, kan ge oss allt vi behöver. Genom ekologiska odlingar kan vi skapa hållbara jordbruk och få inkomster, men också stärka byarnas förmåga att odla sitt eget självbestämmande och välmående. Ökad jämställdhet följer med varje frö vi planterar.

CMS rekryterar kvinnor till sina verksamheter löpande. Josefina fick kontakt för tre år sedan och har varit en aktiv deltagare sedan dess. 

– Vi fick utbildningar, deltog i workshops om förbättrade metoder för odling, och därigenom väcktes en nyfikenhet hos mig som blev början på en ny resa. De nya kunskaperna innebar stora förändringar för mig och min produktivitet, med nya kunskaper och metoder för kompostering, diversifiering av grödor, och nya inkomstgivande produkter som chokladtillverkning. I byn blev vi hållbarare och långsiktigare genom dessa tekniker, och det vi producerar har större ekonomiska värden idag.

Med ökade intäkter följer också ökat självbestämmande och självförtroende. 

CMS har därmed genom liknande insatser på bynivå, och stöd till personlig utveckling som hos Josefina, sått frön till egenskaper som också stärker kvinnors rättigheter i stort. Samtidigt arbetar CMS med politisk påverkan och har en dialog med lokala myndigheter för att – där det behövs – motverka diskriminering och stärka kvinnors rättigheter.

Både IM och våra samarbetspartners knyter ihop olika nivåer, från det personliga till det strukturella och nationella, och kombinerar olika frågor och metoder. Det ökar effektiviteten och skapar bättre resultat.

Av: Erik Törner