Hoppa till innehåll

Modiga föräldrar bekämpar korruption i skolor

Kategorier:

I Moldavien kämpar föräldrar för barns rättigheter och mot korruption i utbildningssektorn. Med stöd från IM:s samarbetspartner Parinti Solidari gör de sina röster hörda.

I Moldavien står utbildningsinstitutionerna inför stora utmaningar. Korruption och våld är en del av vardagen. Aktivt engagemang från föräldrars sida ses som en kritisk faktor för att bekämpa dessa problem och driva på en positiv förändring. Sedan grundandet 2016 har föreningen Parinti Solidari blivit en ledande kraft i arbetet med att värna om barnens rättigheter i landets skolor och förskolor.

Kunskap ger styrka

Evghenia Bordeianu, mamma till Alexandru, 6 år, och Sofia, 1,5 år, delar med sig av sin erfarenhet: 

– Jag har lärt mig att varje institution har en budget som alla kan granska. Med denna kunskap engagerade jag mig mer för att utrota korruptionen på förskolan.

Genom att delta i Parinti Solidaris utbildningsprogram, utrustades hon med kunskapen att stå emot korruption och att stärka transparensen inom utbildningssektorn.

Transparens leder till förändring

År 2023 blev Evghenia Bordeianu utsedd till ”Transparensambassadör” i en tävling som arrangerades av Parinti Solidari. Det var ett tydligt erkännande av hennes ansträngningar att övervaka och rapportera om korruption och ekonomiska oegentligheter. 

Hon reflekterar över sin resa: 

– Efter att jag hade vägrat att ge pengar som gåvor till förskoleadministrationen började både jag och mina barn att bli trakasserade. Men tack vare utbildningarna visste jag hur jag skulle reagera och stå upp för sanningen.

Evghenia Bordeianu berättar om sin kamp mot korruptionen inom skolvärlden.
Framtidsutsikter och samarbete

Under ledning av föreståndaren Ala Revenco har Parinti Solidari inte bara stärkt sin position genom strategiska partnerskap utan även genom att skapa medvetenhet och utbilda föräldrar och elever. Revenco betonar vikten av stödet som starka partnerskap ger: 

– IM är bland de få finansiärer som stödjer organisatorisk utveckling. Vi fokuserar särskilt på områden som antikorruption och finansiell transparens.

Föreningens arbete och dess medlemmars engagemang skapar en stabil grund för att bygga en mer transparent och ansvarsfull utbildningsmiljö i Moldavien, där barnens rättigheter kan börja stå i centrum. Genom fortsatt dialog med myndigheter och utbildning av föräldrar och barn strävar Parinti Solidari efter att säkerställa att varje barn får en rättvis och fullständig utbildning.

Text: Cristina Rosca, Youth Media Center/Suntparinte.md och Malin Kihlström

Foto: Gabriel Encev, Youth Media Center

Av: Malin Kihlström