Hoppa till innehåll

Nya nätverk genom samarbete

Oskar Lärn, VD på Eminent Reklambyrå
Kategorier:

Eminent Reklambyrå är företagspartner till IM. Samarbetet har bland annat genererat över 1,2 miljoner kronor till IMs verksamhet genom en lyckad kampanj med ICA Malmborgs. Samtidigt har IM fungerat som en förenande samlingspunkt för Eminent att träffa andra företag som också engagerar sig i globalt utvecklingssamarbete. Vi fick en pratstund med Oskar Lärn, som är VD på Eminent Reklambyrå.

Varför väljer Eminent Reklambyrå att engagera sig i globalt utvecklingssamarbete?
Att engagera sig genom samarbete med en biståndsorganisation är ett bra och ärligt sätt att ge tillbaka på. När vi på Eminent bidrar med vår kompetens till IM, leder den kompetensen sedan till verklig förändring i vår omvärld. Vi upplever att vi kan ge mer genom att arbeta på det sättet.

Vi märker också tydligt att det här är frågor som inte bara är viktiga för oss utan även för våra kunder, befintliga så väl som blivande. Då både vi själva och våra kunder värdesätter den här typen samarbete blir det naturligt för oss att engagera oss.

Varför valde ni att samarbeta med just IM?
Först och främst tycker vi att IM har en väldigt tilltalande grundfilosofi, som bygger på att stärka människor till att av egen kraft ta sig ur fattigdom och utanförskap. IM har också låga administrativa kostnader, vilket innebär att så mycket pengar som bara är möjligt går till bistånd och en väldigt liten del går till utgifter. Det känns skönt att veta att nästan alla pengar går till att stärka utsatta människor. Dessutom är den lokala förankringen i att vi båda två är verksamma i Malmö/Lund-området en betryggande faktor.

Hur fungerar samarbetet?
Eminent Reklambyrå hjälper bland annat IM genom att tillhandahålla vår kompetens som reklambyrå. Vi utformade Ge Mera-kampanjen, som går ut på att uppmuntra ICA Malmborgs kunder till att skänka sina pantpengar till IM. Kampanjen har sedan 2015 dragit in mer än 1,2 miljoner kronor till IMs verksamhet.

Samarbetet med IM fungerar som ett ömsesidigt utbyte, kantat med ett ypperligt personligt engagemang från IMs medarbetare. IM visar stort intresse för samarbetet och vi känner oss sedda genom den löpande kontakt och dialog som finns.

Vad upplever ni att ni får tillbaka från IM?
Utöver att vi får återkoppling om IMs arbete och om hur detta fortlöper, så har vi upptäckt att IM fungerar förenande. Via IM har vi fått tillgång till ett nätverk där vi kan träffa andra företag som också brinner för dessa frågor, där fler samarbeten kan spira. IM blir som en samlingspunkt, vare sig IM är med eller inte. Kampanjen med ICA Malmborgs, som har blivit ett ämne alla pratar om, är ett exempel på detta. I tillägg upplever vi IM som en garant – vi vet att deras arbete gör verklig skillnad för människor runtom i världen.

Av: malin hansen