Hoppa till innehåll

På randen till kollaps – sjukvårdskatastrofen i Gaza

Kategorier:

Med 1,8 miljoner människor på flykt, ett raserat sjukvårdssystem och hälsofarliga skyddsrum där sjukdomar sprids, står Gaza inför en annalkande totalkollaps. Vår samarbetspartner Palestinian Medical Relief Society ger en mörk rapport från kriget.

Den 11 december publicerade vår partnerorganisation Palestinian Medical Relief Society en skrivelse undertecknad deras chef Dr. Aed Yaghi. Vi har valt att publicera delar av skrivelsen för att ge en ögonvittnesskildring inifrån Gaza:

”Den 11 december uppgav hälsoministeriet i Gaza att Israels bombningar har resulterat i förlusten av mer än 18 205 palestinier. Mer än 49 645 har skadats, 70 procent av dem barn och kvinnor, och tusentals är fortfarande under spillrorna.

Den israeliska attacken har inkluderat attacker mot bostadsområden, vilket har fått 1,8 miljoner palestinier att fly för att söka skydd i de södra områdena.

Barn lider allra mest. Skräckslagna och fördrivna måste de försöka hantera en ny verklighet. Många barn har förlorat sina hem och skolor och sörjer samtidigt förlusten av familjemedlemmar och klasskamrater. Katastrofens omfattning är outhärdlig. […]

Kriget har orsakat massiva skador på infrastrukturen: skolor, dagis, moskéer, kyrkor, sjukhus, vårdcentraler och skyddsrum, inklusive FN-skyddsrum, har förstörts. Hela stadsdelar har lagts i spillror och mer än 60 procent av alla bostäder i Gaza har förstörts.

Människor letar efter säkra platser men det finns inte några, så de fortsätter att flytta från en plats till en annan. Fördrivna Gazabor söker skydd i skyddsrum eller hemma hos familjemedlemmar och vänner.

Skador på vårdinfrastrukturen

Hälso- och sjukvårdssektorn är på gränsen till kollaps, oförmögen att hantera det skyhöga antalet dödsoffer och dödsfall. Kriget har orsakat allvarliga skador på vårdinfrastrukturen: 296 vårdpersonal har dödats, 137 hälsoinrättningar inklusive 24 sjukhus har skadats och 59 ambulanser har skadats helt eller delvis i skrivande stund.

Totalt 14 sjukhus av 36 fungerar fortfarande delvis och de återstående är ur drift på grund av de direkta eller indirekta israeliska attackerna eller på grund av brist på bränsle. […]

De fungerande sjukhusen saknar dock kapacitet att behandla alla som söker hjälp, och medicinska team behandlar sårade med mycket begränsad kapacitet. Läkarteamen är trötta och utmattade eftersom de har arbetat utan avbrott sedan den 7 oktober.

Sängbeläggningen på sjukhus har nått mer än 274 procent och beläggningen av intensivvårdssängar har nått 227 procent. Planerade operationer och icke-brådskande medicinska rutiningrepp har försenats eller avbrutits. Patienter med kroniska sjukdomar har fått sina behandlingar avbrutna.

Mindre än 30 procent av patienterna med njursvikt (326 av 1 100) har tillgång till dialys och ingen information finns tillgänglig om resten av patienterna.

[…]

Situationen i skyddsrummen

De officiella skyddsrummen är trånga […] och saknar kapacitet att ta emot det enorma antalet människor som är på flykt. Skyddsrummen saknar sanitetsmöjligheter och rent vatten och människor som är på flykt utsätts här för livshotande förhållanden.

Vi som vårdpersonal har många gånger och i veckor varnat för risken att infektionssjukdomar börjar spridas bland de människor som tar sin tillflykt till härbärgen.

Idag är hälsosituationen i skyddsrummen farlig. Våra medicinska team har registrerat spridningen av diarré bland barn, en trefaldig ökning av akuta luftvägsinfektioner, en fyrafaldig ökning av hudsjukdomar och hygienrelaterade tillstånd som lössinfektioner och registrering av vissa fall av hepatit. Näringsbrist är ett stort problem för barn, eftersom många bara äter ett mål om dagen, och många mindre än så.

[…]

Vi känner stark oro för de mest utsatta grupperna som nu lever under extremt svåra förhållanden, såsom personer med funktionsnedsättningar, gravida eller ammande kvinnor, personer som återhämtar sig från skador eller operationer, och de med försvagat immunförsvar.

Allt detta kommer att leda till en folkhälsokatastrof om det internationella samfundet inte vidtar brådskande åtgärder […].”

Text: Dr. Aed Yaghi i bearbetning av Malin Kihlström

Här kan du bidra till vår akutinsamling till förmån för Gaza.

Av: Malin Kihlström