Hoppa till innehåll

Ramadan innebär extra utmaningar i krigets Gaza

Bild på bombat hus och på man som sitter i soffa.
Kategorier:

Samtidigt som kriget plågar människor i Gaza pågår just nu årets heligaste månad för muslimer: fastehögtiden Ramadan. Hur påverkar det människors liv och tillvaro i den extrema verklighet de befinner sig i? IM:s partnerorganisation Ajyal stöttar unga i Gaza och genom Abdallah Sharsharah, huvudansvarig för Ajyal, har vi fått svar på några frågor.

Samtidigt som kriget plågar människor i Gaza pågår just nu årets heligaste månad för muslimer: fastehögtiden Ramadan. Hur påverkar det människors liv och tillvaro i den extrema verklighet de befinner sig i? IM:s partnerorganisation Ajyal stöttar unga i Gaza och genom Abdallah Sharsharah, huvudansvarig för Ajyal, har vi fått svar på några frågor.

Hur inverkar kriget på människors möjlighet att följa Ramadans traditioner, såsom att bryta fastan och utföra nattliga böner? 

Det påverkar starkt. De vanliga samlingsplatserna för bön och gemenskap, såsom moskéer, har blivit mål för bombningar. Folk tvingas be i sina hem i stället för att samlas.  

Strömavbrott och internet som inte fungerar har också gjort det svårt att följa de exakta tiderna för när man ska bryta fastan och utföra böner. Den första måltiden, som traditionellt är grön för att symbolisera fred och lugn, kan inte alltid vara det på grund av bristen på tillgängliga matvaror.  

Hur får människor hopp och motståndskraft under dessa svåra omständigheter? 

Genom gemenskap, solidaritet och tro. Familjer och grannar delar det lilla de har så att alla kan bryta fastan. Man försöker anpassa sig och skapa nya sätt att praktisera sin tro och försöka upprätthålla känslan av gemenskap, även om man samlas på mindre, säkrare platser – eller digitalt när det är möjligt. 

Har du någon personlig berättelse eller erfarenhet för att beskriva hur Ramadan är annorlunda i år? 

Det är tråkigare. Moskéerna är stängda och det är heller inga familjer som samlas på balkongerna för att lyssna till böneutropet vid solnedgången. I stället hörs konstant bombardemang. Samlingarna för iftar (bryta fastan) är färre och mindre, och många saknar sina kära som har fördrivits. Trots dessa utmaningar försöker en del samlas på tak för att bevittna solnedgången tillsammans – och kan känna gemenskap och hopp mitt i förödelsen.  

Hur hanterar våra partners i Gaza sitt arbete samtidigt som de måste hantera alla begränsningar som kriget medför? 

De fokuserar på nödhjälp och stöd till de mest utsatta. De organiserar distribution av matpaket och viktiga förnödenheter under säkra tider på dagen. De anpassar också sina arbetsmetoder för att hantera strömavbrott och bränslebrist, ofta genom att arbeta i skift och använda alternativa kommunikationsmedel för att koordinera insatser. 

Vilken typ av stöd behövs mest i Gaza under Ramadan, och hur kan IM bidra? 

Vi behöver främst mat, rent vatten, medicinsk hjälp och skydd. IM kan bidra genom att mobilisera resurser för att tillhandahålla dessa grundläggande behov, samt genom att stödja psykosocial support så att människor får hjälp att hantera trauman och stress. Att stärka lokala organisationers kapacitet att leverera hjälp och stöd till de mest utsatta är avgörande. 

IM:s engagemang för återuppbyggnadsinsatser och för att stärka ekonomisk motståndskraft i Gaza kan ge människor här en mer hållbar återhämtning.

 Av IM 

Fakta: Ajyal Association for Creativity and Development arbetar för att bidra till positiv utveckling i Gaza och alla program och projekt bygger på samhällets behov. Man försöker öka ungdomars delaktighet och engagemang i samhället och ge dem större möjlighet att inkluderas, såväl socialt som ekonomiskt. 

Av: Amanda Pietersen