Hoppa till innehåll

Sarmilas kamp hjälper kvinnor med förlossningsskador

”Jag kommer alltid kämpa för kvinnors rättigheter”, säger Sarmila Shrestha. Foto: Malin Kihlström / IM.
Kategorier:

”Jag kallar mig för aktivist och jag kommer alltid kämpa för kvinnors rättigheter”, säger Sarmila Shrestha, advokat och styrelseordförande för IMs partnerorganisation Justice and Rights Institute Nepal (JuRI). Genom sitt – och organisationens – arbete har hon lyckats förändra situationen för många utsatta kvinnor i Nepal.

Det går inte att undgå Sarmilas stora engagemang och glöden i hennes ögon när hon berättar om sitt arbete. Vi träffas på Juris kontor som ligger på en bakgata i centrala Kathmandu. Utanför de gallerförsedda fönsterna hörs larmet från staden och dunsterna från den nästan uttorkade flodbädden anas även inne i det varma konferensrummet.

Jag har just fått en presentation om hur advokaterna som jobbar för Juri, många på volontärsbasis, arbetar för att stärka rättssäkerheten och den sociala rättvisan i Nepal – ett land som präglas av fattigdom och diskriminering av grupper som exempelvis daliter (tidigare kallat de ”kastlösa”), kvinnor och personer med funktionsnedsättningar. Juri stöttar även flera av IMs andra partnerorganisationer i Nepal med bland annat utbildningar i påverkansarbete och kunskap om rättssäkerhet.

För att få en konkret inblick i Juris arbete får jag en intervju med Sarmila Shresta, och trots att vi bara hinner prata en kort stund får jag djup respekt för hennes kunskaper och enorma engagemang. Sarmila, som är advokat med specialisering på frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, har arbetat för Juri sedan organisationen startade 2011.

Sedan två år tillbaka är hon organisationens styrelseordförande. Med sitt fokus på kvinnorättsfrågor är hon ofta inblandad i fall som rör könsbaserat och sexuellt våld, diskriminering på arbetsplatser och kvinnors hälsa – både som rådgivande partner till andra organisationer och som drivande advokat i konkreta mål.

– Ett av de senaste fallen som Juri har initierat och drivit rör hälsosituationen för kvinnor på landsbygden, berättar Sarmila. 70 procent av kvinnorna i jordbruksområden drabbas av livmoderframfall (att livmodern sjunker mot bäckenbottnen, vilket ofta skapar besvärande, och ibland mycket svåra följdproblem) på grund av att de tvingas gå tillbaka till arbetet i jordbruket och bära tunga bördor kort tid efter förlossningen. Att få behandling har varit dyrt och svårtillgängligt för de här kvinnorna, så de flesta har levt med besvären resten av livet. Vi anser att detta är diskriminerande och drev därför ett fall – ända upp till högsta domstolen – där vi krävde att dessa kvinnor ska få kostnadsfri behandling.

Sarmila och Juris ihärdiga arbete gav till slut resultat. Landets hälsominister har nu drivit igenom att alla kvinnor ska få kostnadsfri behandling för livmoderframfall vid landets statliga sjukhus.

– Det här har enorm betydelse för de drabbade kvinnorna, säger Sarmila. Det här är bara ett exempel på det arbete vi gör, men varje framgång är ett steg i rätt riktning. Genom Juris insatser kan vi se till så att myndigheter tar hänsyn till kvinnor och andra utsatta grupper i lagstiftningsprocesser, och på så sätt är vi på väg mot ett mer jämställt samhälle.

Efter några snabba bilder säger vi ”Namaste” och Sarmila försvinner ut i Kathmandus myller. Jag samlar ihop mina saker och tänker på vilken oerhörd betydelse Sarmilas arbete har för tusentals kvinnor runt om i Nepal. Och jag känner mig stolt över att IM, och IMs givare, stöttar det här arbetet så att Sarmila och Juri kan fortsätta kampen för ett jämställt Nepal. Det är en mäktig känsla.


Redaktionens kommentar
Juri spelar en viktig roll i det som vi kallar ”IMs partnerekosystem” – alltså ett system där olika civilsamhällesorganisationer stöttar och stärker varandra på olika sätt. Det kan exempelvis handla om att öka varandras kapacitet inom olika områden, att anordna utbildningar eller bistå med kunskap och information. Tillsammans jobbar partnerekosystemet ofta med myndigheter, försöker skapa dialog och genomföra förbättringar med statliga medel för att förbättra situationen för vanliga människor – vilket Sarmilas arbete för kvinnor med framfall är ett tydligt exempel på.

IMs och Juris arbete för att stärka rättssäkerheten för utsatta grupper i Nepal bidrar till det Globala målet 16 – Fredliga och inkluderande samhällen. Alla ska vara lika inför lagen, ha lika tillgång till rättvisa och ha möjligheten att påverka de beslut som fattas. Arbetet bidrar också till det Globala målet 5 – att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Av: Erik Törner