Hoppa till innehåll

Situationen i Mellanöstern just nu

Kategorier:

Explosionen och de omfattande protesterna i Libanon har överskuggat coronasituationen den senaste månaden. Det var ytterligare en närmast oöverkomlig börda för Libanon att hantera, men även de andra länderna i regionen kämpar med krisen, berättar Ann Jonsson, IMs regionchef för Mellanöstern (Jordanien, Palestina och Libanon) – i skrivande stund hemma i Sverige.

Fortsatta undantagstillstånd i Jordanien och Palestina

Situationen är extremt ansträngd i hela regionen. Samhällen är nedstängda och undantagstillstånd råder i både Jordanien och Palestina.

I Jordanien har myndigheterna agerat med extrema åtgärder, stängda gränser och restriktioner, men man har nästan enbart fokuserat på begränsning av smittspridning och sjukvården – inte alls tillräckligt på ekonomiska och sociala stödåtgärder. I Palestina fortsätter undantagstillståndet att förlängas månadsvis. Utegångsförbud råder stor del av tiden och folksamlingar är förbjudna.

Många åtgärder minskar civilsamhällets möjligheter att agera och existera, och överhuvudtaget är det demokratiska utrymmet begränsat. Det pågår en maktkoncentration till den palestinska myndigheten. Yttrandefriheten begränsas. Organisationsfriheten begränsas. I de samtal som hålls är civilsamhället utestängt, och i de planer som genomförs tas inte alls hänsyn till utsatta målgrupper som ungdomar, kvinnor och personer med funktionsnedsättningar. Ekonomin är samtidigt i mycket dåligt skick. Många har blivit av med sina inkomster när så mycket av ekonomin och samhället stängs ner, och arbetslösheten ökar.

Kollaps i Libanon

Libanon var redan i kris. 2019 började ett utbrett kaos och uppror sprida sig i protest mot myndigheter och politikers korruption. I och med explosionen har en dålig situation blivit nära kollaps, och många människor är utan det mest livsnödvändiga. Nu när regeringen avgått finns dessutom på kort sikt ännu sämre möjligheter hantera covid-19. Flera partners drabbades indirekt eller direkt av explosionen i Beirut, och RDFLs kontor är förstört.

Partnerorganisationer fortsätter försöka arbeta, men det är förstås svårt. De liksom många i landet försöker överkomma den värsta chocken för att agera inom de områden de är aktiva – inte minst i bevakning av mänskliga rättighetssituationen.

Hedersvåld och våld i hemmet ökar

De mest utsatta grupperna – kvinnor, barn, äldre, personer med funktionsnedsättningar, flyktingar – är ännu mer sårbara och drabbade nu. Krisen slår även hårt mot daglönearbetare, kulturarbetare och artister, och de som är verksamma i den kollapsade turistnäringen.

Dessutom ser vi en allt sämre situation för kvinnor generellt. Tydliga rapporter visar en ökning av våld mot kvinnor, mord och s k hedersvåld och våld i hemmet.

Flexibilitet och nytänkande

I denna situation har IM och IMs partnerorganisationer fått anpassa sig och tänka om, och göra saker annorlunda. Och IM och våra partners har visat enorm uthållighet och villighet till det och klarat det bra. I vissa fall har nya digitala metoder gjort att vi nått fler i våra målgrupper dessutom, eftersom man kan nå personer som inte behöver vara på samma plats.

Onlineföreställningar

Al Harah Theater i Palestina har t ex haft onlinekontakt med ungdomar. De har kunnat ge psykosocialt stöd, men också bidrag till frilansande artister och andra som helt utelämnats av statens begränsade stöd. Det har bland annat resulterat i onlineföreställningar, för att kringgå förbuden mot folksamlingar.

Av: malin hansen