Giva Sveriges kvalitetskod

Giva Sveriges kvalitetskod är insamlingsbranschens självregleringsinstrument och fungerar som ett stöd i kvalitetsarbetet. Insamlingsbranschen är helt och hållet beroende av givares förtroende.

För att upprätthålla och stärka detta förtroende utvecklade Giva Sverige (tidigare FRII) en kvalitetskod som lanserades 2007. Giva Sveriges medlemmar måste följa koden och den kravstandard som koden består av. En extern revisor ska granska och intyga att organisationen efterlever koden. Giva Sveriges kvalitetskod ställer också krav på att varje medlemsorganisation årligen ska upprätta en effektrapport utifrån Giva Sveriges mall för effektrapportering.

Effektrapportens syfte är att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta organisationen gör.

Alla som är medlemmar i Giva Sverige ska på sin hemsida publicera nedanstående dokumentation som är kopplad till kvalitetskoden: