IMs värdegrund

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för att stärka utsatta individer, särskilt kvinnor och unga, så att de av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. Vårt arbete bygger på medmänsklighet och engagemang. IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt obunden.

IM försvarar alltid principen om alla människors lika värde och rättigheter och tror på människors inneboende kraft att förändra sin situation.

IM grundades i en strävan efter att bedriva sin verksamhet i ögonkontakt, från människa till människa. Det förhållningssättet inspirerar IMs metoder även idag. Med detta perspektiv följer ömsesidighet. IM eftersträvar lokalt demokratiskt ägarskap av verksamheten.

IM frågar och lyssnar, och undviker förutfattade meningar om individers behov. Läs gärna vår verksamhetsberättelse eller vårt idéprogram.