Lokalförening Göteborg

Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld.

IM Göteborg bedriver verksamhet och fungerar som en samlingspunkt för volontärer och medlemmar lokalt. Vi arbetar med integration och information/insamling. Vi skapar mötesplatser för ömsesidig integration. Vi erbjuder bland annat språkfika, läxhjälp och föreningsguidning för ungdomar.

Är du ny i Göteborg? Klicka här!

Vill du bli volontär? Klicka här!

Lokalföreningen drivs av medlemmar. Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur organisationen arbetar genom rösträtt på årsmötet.

Kontakta styrelsen för IM Göteborg:
E-post: goteborg.lf@imsweden.org
Postadress: IM Göteborg, c/o Sensus, Box 11003, 404 21 Göteborg

Styrelse
Madeleine Skoglösa, ordförande
Anna Vikström, vice ordförande
Endisa Imamovic, kassör
Maria Schoeffler, sekreterare
Elin Gunnarsson, ledamot
Amanda Hultman, ledamot
Nina Wallgren, ledamot

Valberedning
Magnus Gren och Julia Swahn

Revisor
Gunnar Henning

Facebook: Individuell Människohjälp Göteborg
Instagram: @imgoteborg