Hoppa till innehåll
Årsmöte IM

Nationellt årsmöte

Det nationella årsmötet är IMs högsta beslutande organ och ska äga rum varje år före sista maj. Vartannat årsmöte hålls sedan 2021 digitalt.

IMs årsmöte 2024

IM:s nationella årsmöte 2024 hölls i Göteborg 24–26 maj 2024.

Läs om årsmötet här och hör åtta medlemsröster om årsmötet här. För fler bilder se här.

Årsmötesprotokoll 2024 med bilagor.

IM:s årsmöten

Det nationella årsmötet är IMs högsta beslutande organ och ska äga rum varje år före sista maj. Vartannat årsmöte hålla digitalt, enligt beslut av IMs årsmöte 2021.

Datum och plats för det nationella årsmötet, tillsammans med propositioner (förslag) från den nationella styrelsen, ska meddelas lokalföreningsstyrelser, nationella revisorer och den nationella valberedningen senast den 30 november. Kallelse till det nationella årsmötet ska, tillsammans med årsmöteshandlingar, finnas tillgängligt på IMs hemsida senast fyra veckor före årsmötet. (se IMs stadgar)

Motioner

Motioner (förslag) till årsmötet ska nå den nationella styrelsen senast 8 veckor före årsmötet.

Skicka till styrelsen@imsweden.org eller IM, Styrelsen, Trollebergsvägen 5, 222 29 Lund.

Så här skriver du en motion.

Mall för motioner.

För frågor, kontakta info@imsweden.org