Utbilda dig

Hos IM tror vi på att utbildning är vägen till ett bättre samhälle. Ta chansen till att utbilda dig här.

Alla lär sig på sitt sätt och är intresserade av olika saker. Därför har vi flera olika alternativ du kan välja mellan!

Du kan välja att se våra filmer och använda diskussionsmaterialet bifogat på respektive sida. Här kan du lyssna på berättelser från människor i världen med annorlunda förutsättningar än du, eller lära dig mer om IMs arbetssätt. Här hittar du också underlag för att diskutera filmerna med andra.

Om du arbetar i skolan kan du använda dig av vårt material Det nya landet – börjar i skolan helt kostnadsfritt. Det är ett komplett pedagogiskt material för svenska högstadie-, gymnasie- och folkhögskolor som underlättar skolornas värdegrundsarbete.

Du som vill uppleva vårt arbete på plats och är mellan 20-30 år kan ansöka om att bli utlandspraktikant hos IM. Varje höst skickar vi några praktikanter ut i världen för att arbeta med våra partnerorganisationer i land som Guatemala, Zimbabwe och Malawi.

Vi håller också utbildningar i antirasism, som tar upp frågor som makt, rasismens historia, rasistiska tendenser idag och hur vi kan motarbeta dem. Anmälan och mer information hittar du här.