Vi bekämpar fattigdom och utanförskap genom att stärka människor och gräsrotsrörelser så att de av egen kraft kan förändra sin situation och skapa hållbar förändring.

Vår vision är en rättvis och medmänsklig värld där alla människor har samma rättigheter och möjligheter. Alla ska kunna förverkliga sina liv efter sin egen vilja. Vi är övertygade om att alla människor har en inneboende kraft att kunna förändra sin situation.

IMs verksamhet kan delas in i tre fokusområden:

Fattigdomsbekämpning »
Jämlikhet »
Demokrati »

80 års erfarenhet av bistånd

IM har över 80 års erfarenhet av bistånds- och utvecklingssamarbete. Under åren har vi successivt förbättrat våra metoder och hur vi mäter våra resultat. Vi arbetar utifrån vår förändringsteori och IMs strategiska plan för att kunna göra så mycket som möjligt av de resurser vi har till vårt förfogande.

Lokal förankring både ”hemma” och i världen

I de länder vi är verksamma samarbetar vi med lokala samarbetspartners för att bekämpa fattigdom och utanförskap. Vi är övertygade om att lokala organisationer är bäst på att hitta bra sätt att jobba på i sina egna länder.

I Sverige har vi verksamhet som drivs av IMs personal, och vi har också verksamhet som drivs av våra lokala föreningar runt om i landet. IM vill vara ett stöd till alla människor i Sverige som vill engagera sig för en medmänsklig värld.

Särskilt fokus på fem av de Globala målen

Genom FN har välden enats kring 17 mål för en hållbar utveckling som ska vara uppnådda senast 2030. Vi har valt att fokusera på de fem Globala mål vi bäst kan bidra till.

Wongani Kaonga, Charity Kambandu, Mercy Kamsonga Ntchisi Secondary School, Malawi.Flickorna på Ntchisi Secondary School i Malawi fick nog av en manlig lärare som tittade på när de duschade. Stärkta av IMs utbildningar om mänskliga rättigheter gick de ihop, protesterade och lyckades få honom avskedad.