• IM
  • Vad vi gör

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för en värld fri från fattigdom och utanförskap, där alla kan ta del av sina rättigheter och ta makten över sina liv. Vi stärker utsatta människor så att de av egen kraft kan förändra sin situation.

Så förändrar IM världen | Bistånd | Fair trade | Integration
Humanium Metal by IM

Bistånd

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för en värld fri från fattigdom och utanförskap. Det gör vi genom att mobilisera och stärka civilsamhällen som kämpar för jämlikhet och demokratisk utveckling. Vårt arbete bygger på engagemang och medmänsklighet och vårt syfte är att skapa social och ekonomisk inkludering för utsatta människor genom att stärka individers egenmakt, särskilt kvinnor och unga, för att på så sätt skapa hållbar samhällsförändring.

Läs mer om vårt biståndsarbete

Integration

I Sverige arbetar IM med ömsesidig integration och att stärka rösten åt människor som befinner sig i utanförskap. IM uppmuntrar såväl etablerade som nya svenskar att integreras. Tillsammans bygger vi det samhälle vi vill leva i.

Genom att träna på språket och lära sig svenska kan man lättare ta del av samhället och får en starkare känsla av sammanhang.

Genom att klara av sin egen försörjning och ta aktiv del i arbetslivet ökar självkänslan och möjligheterna att påverka sitt eget och sin familjs liv.

Att få ta del av en föreningsverksamhet, att få en aktiv fritid och att få vara del i en grupp kan vara just det som gör vardagen meningsfull.