Hoppa till innehåll

Vi bygger demokrati.
Vi är motståndet
– inga kompromisser.
Vi är IM.

Vi slåss för rättvisa

Social rättvisa

Vi vill ha demokratiska samhällen som främjar mänskliga rättigheter och omfamnar mångfald.

Social Rättvisa

Ekonomisk rättvisa

Vi vill att människor ska ha tillgång till och kontroll över ekonomiska resurser för att säkerställa sin överlevnad och värdighet.

Ekonomisk rättvisa

Klimaträttvisa

Vi vill ha ett säkert klimat för alla. Vi prioriterar de som lider mest av klimat förändringen, men som däremot har gjort minst för att orsaka den.

Klimaträttvisa

Bekämpar förtyck

Demokrati

I ett demokratiskt samhälle respekteras alla människors lika värde och individens frihet och rättighet att påverka. Fria val och rättssäkra institutioner är viktiga delar i en demokrati. Samma gäller yttrandefrihet, tryckfrihet, åsiktsfrihet och att vara lika inför lagen.

Läs mer om hur vi arbetar med demokrati

Antirasism

Frihet från rasism är en mänsklig rättighet och en nödvändighet för rättvisa och demokratiska samhällen. Därför arbetar IM aktivt med att utmana strukturer både inom vår egen organisation och i insatser från lokal till global nivå. IM och IM:s lokalföreningar identifierar, utmanar och bedriver insatser för att förändra rasistiskt beteende, rasistiska strukturer och rasistiska värderingar.

Läs mer om hur vi arbetar med antirasism

Feminism

IM synliggör strukturella orättvisor, diskriminering samt ojämlik fördelning av makt och resurser i samhället eftersom det utgör ett hinder för förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. När vi arbetar feministiskt utgår vi från ett intersektionellt perspektiv, vilket synliggör sammanfallandet av de olika diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Läs mer om hur vi arbetar med feminism

Var vi finns

En rättvis värld är en värld där alla människor har lika rättigheter och
möjligheter att förverkliga sina liv enligt sina egna drömmar. En rättvis värld
är en värld byggd på full respekt för mänskliga rättigheter. För att möta vår
tids utmaningar och bidra till de globala hållbarhetsmålen, kommer IM att
leda vägen till social, ekonomisk och klimaträttvisa.

Var vi finns

De Globala målen

Går det att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen? 
IM har valt att fokusera på fem av de Globala målen där vi anser att vi, genom vår verksamhet, har störst möjlighet att bidra till.

Läs mer om hur vi arbetar med de Globala Målen

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med IM:s nyhetsbrev! Registrera din e-postadress så får du vårt regelbundna nyhetsbrev med uppdateringar från våra verksamheter runt om i världen. Via nyhetsbrevet får du också inbjudningar till kurser och evenemang som vi anordnar.

Registrera dig