Närhet, eller närvaro, är nyckelord för IM. Genom lokal närvaro och ständigt pågående analys kan IM arbeta i länder med mycket skiftande förutsättningar.

Partnersamarbeten utgör grunden för IMs arbete. När vi är på plats och samarbetar med lokala aktörer i de länder och kommuner där vi arbetar internationellt och i Sverige, kan vårt arbete på allvar utgå från befolkningens egna förutsättningar och rättigheter. Historiskt har begreppet hjälp till självhjälp varit centralt för IMs förhållningssätt till utveckling. Det utgår från övertygelsen om att varje människa, med tillgång till rätt verktyg, själv kan finna kraften att resa sig ur utanförskap och vara aktiv i utvecklingen av sitt liv. Det fortsätter att inspirera oss än idag och vägleder oss i stödet till våra partnerorganisationer och i valet av insatser som vi stöttar.

IMs verksamhet världen över utgår från individers och gruppers rättigheter och sker i samarbete med civilsamhällesorganisationer som känner sitt samhälle och människorna som lever där. Organisationernas egna prioriteringar är styrande och verksamheterna ska vara grundade i deras analys. IMs samarbete med partners bygger på ömsesidig respekt, tillit och lärande. IMs stöd är inte bara finansiellt utan omfattar också utveckling av arbetsmetoder, kapacitet och förmåga att påverka samhällsutvecklingen.
IM är en lärande organisation under ständig utveckling. Att ta lärdomar för framtiden är av stor betydelse för IMs positiva utveckling.
FNs globala mål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål till år 2030. Målen syftar till att uppnå fyra viktiga saker: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa. Detta är mål som IM delar och kämpar för, och vi ser att det är av yttersta vikt att vi och andra civilsamhällesorganisationer, i Sverige och världen, bevakar att våra makthavare uppfyller dessa åtaganden.

Definate Humani med dottern Moreblessing. Foto: IM

Med egen makt

Definate Humani har just deltagit i en utbildning för kvinnor som vill starta eget. IMs partner NCDT jobbar med försörjning och att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt genom bland annat sparlåneklubbar. Medlemmarna i sparlåneklubbarna får utbildning i ledarskap, marknadsföring, bokföring och affärsutveckling så att deras verksamheter är hållbara. ”Folk känner mig som en affärskvinna” säger Definate.

Stöd IMs arbete